ZER DA IKD GAZtE? / ¿QUÉ ES IKD GAZtE?

ZER DA IKD GAZtE?

IKD GAZtE proiektua 2011/2012 ikasturtean UPV/EHUko Hezkuntzarako Laguntza Zerbitzuaren (SAE/HELAZ) barne jaiotako ekimena da.

UPV/EHUko Gipuzkoako Campuseko gradu ezberdinetako ikasleek autogestionatzen, koordinatzen eta dinamizatzen duten proiektua da. Ikasleek ikasleentzako sortutako eta bideratutako proiektua.  

05.PNG

Unibertsitate komunitatea osatzen duten figura guztiekin (ikasleak, irakasleak, PAS, PDI eta bestelako zerbitzuetako langileak) harremana eta sare horren etengabeko interakzioa bultzatzen du, betiere oinarri nagusia ikasleriarengan jarriz.

Proiektuaren sorreran (2011/2012 ikasturtean) Gipuzkoako Campusean diagnostiko tailerrak eta sentsibilizazio kanpainak burutu ziren. Garai hortako ikaslei hitza eman genien eta unibertsitatearekiko zeukaten pertzepzioaren berri eman ziguten. Beraien nahiak eta kezkak azaldu zizkiguten eta behin emaitzak aztertuta unibertsitatea eraldatzeko tresnak martxan jartzen hasi ginen.

ZEIN DA GURE HELBURUA?

Proiektuaren helburu nagusia ikasleriaren ahalduntzea sustatzea da, hau da, ikaslea bere ikaskuntza prozesuaren protagonista bilakatzeko baliabideak eskaintzea. Hori guztia gradu ezberdinetako ikasleen arteko talde lana garatuz eramaten dugu aurrera.

Bestetik, unibertsitatea-gizartea arteko zubiak eraikitzeko xedea ere badugu, jendarte hurbilarekin sentsibilizatuta eta harremanetan dagoen unibertsitate inplikatua sortuz.

ikd gazte blog zigilua eu.png

Horrez gain, ondorengo zeharkako konpetentzien garapena ere bultzatu nahi dugu ikasleengan:

 • Ekimen sena
 • Autonomia
 • Ikasten ikasi
 • Komunikazioa
 • Talde lana
 • Sormena
 • Konpetentzia zibiko eta sozialak

06.PNGAzken batean, unibertsitatean ikasteko eredu berri eta dinamiko bat proposatzen dugu, era autonomo eta eraginkor batean lan egiteko tresnak eskuragarri jartzen dituena.

Erronka, eraldaketa eta berrikuntza proiektuaren norabidea finkatzen laguntzen digute kontzeptuak dira. Eta horiek oinarritzat hartuz, lortzen dugu ikaslea era aktibo batean ikasketen erdigunean jartzea.

Horren guztiaren eta etorriko denaren emaitza da IKD GAZtE

ZER ESKAINTZEN DUGU ETA NOLA EGITEN DUGU?

 • MODULUA: Ideien bidez proiektuak eraikiz” Modulua. Inguru hurbileko gizarte eragile ezberdinek erronka errealak proposatzen dituzte eta gradu ezberdinetako ikasle talde multidiziplinarrak proiektuak errealitatean aplikatzen dituzte elkarlanean. Informazio gehiagorako begiratu blogeko “Modulua” atala.

07.PNG

 • TAILERRAK: Aurreko puntuan aipatutako zeharkako konpetentzien garapena lantzeko tailerrak burutzen ditugu Gipuzkoako Campuseko zentroetako gradu ezberdinetan.
 • METODOLOGIA BERRITZAILEAK, AKTIBOAK ETA DINAMIKOAK: Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza (POI), Ikaskuntza-Zerbitzua (IkZ), Design Thinking (DT) bezalako metodologien bitartez egiten dugu lan, batzuk aipatzearren. Metodologia hauek oinarria hobekuntzan, birdiseinuan, egoeraren azterketan eta enpatian daukate.designthinking eusk.png
 • AHOLKULARITZA ETA FORMAZIOA: Ikasleriarekin lotutako ideiak entzuten ditugu eta zerbitzu ezberdinetarako deribazioa egiten dugu. Horrez gain, ikasleen behar ezberdinak asetzeko formazio espezifikoak ere diseinatzen ditugu, esate baterako, talde lana eta funtzionamendu tresnak, komunikazioa, sormena garatzeko estrategiak…
 • BESTELAKO EKINTZAK: Proiektua ezagutzera emateko hedapen eguna eta bestelako ekintza puntualak burutzen ditugu.

Ideia berriak entzuteko eta proiektu berriak garatzeko prest gaude. Beraz, hurbildu guregana eta bota zure proposamena.

NOREN BABESA DAUKAGU?

 • Euskampus: Nazioarteko Bikaintasun Campusa.
 • UPV/EHUko hiru Errektoreordetza:
 1. Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko Errektoreordetza.
 2. Gipuzkoako Campuseko Errektoreordetza.
 3. Gradu Ikasketen eta Berrikuntzaren arloko Errektoreordetza.

UPV_Excelencia_bilingue_positivo_alta.jpg

¿QUÉ ES IKD GAZtE?

El proyecto IKD GAZtE es una iniciativa nace dentro del Servicio de Asesoramiento Educativo (SAE/HELAZ) de la UPV/EHU en el curso académico 2011/2012

El proyecto lo autogestionan, coordinan y dinamizan estudiantes de diferentes grados del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU. Un proyecto creado por y para el alumnado. 

05.PNG

Impulsamos la continua relación e interacción entre las diferentes figuras que conforman la comunidad universitaria (estudiantes, profesorado, PAS, PDI y personal de otros servicios), siempre poniendo el eje principal en el alumnado.

En el primer año de vida (curso 2011/2012) se realizaron por el Campus de Gipuzkoa talleres de diagnóstico y campañas de sensibilización. Dimos voz a los y las estudiantes y nos informaron sobre la percepción que tenían sobre la universidad. Nos mencionaron sus deseos y preocupaciones y despúes de analizar las respuestas, en conclusión, comenzamos a crear herramientas que sirvieran para transformar la propia universidad.

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?                               

El objetivo principal del proyecto es fomentar el empoderamiento del alumnado, es decir, ofrecer recursos al estudiantado para que sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Todo ello lo llevamos a cabo mediante el trabajo en equipo interdisciplinar, con la fusión de diferentes grados.

ikd gazte blog zigilua es

Por otro lado, tenemos el fin de construir puentes entre la universidad y la sociedad, para crear una universidad sensibilizada, implicada y en constante relación con la sociedad local que nos rodea.

Por último, también queremos apoyar en el alumnado las competencias transversales que mencionamos en los siguientes puntos:

 • Sentido de la Iniciativa
 • Autonomía
 • Aprender a aprender
 • Comunicación
 • Trabajo en equipo
 • Creatividad
 • Competencias cívicas y sociales

06.PNGEn consecuencia, lo que proponemos es un modelo nuevo y dinámico de aprendizaje integrado en la universidad. Un modelo que pone herramientas al alumnado para trabajar en equipo de manera eficaz y autónoma.

Los conceptos como reto, transformación e innovación nos ayudan a orientar los objetivo de toda nuestra actividad. Y cogiendo todo eso como base es como logramos un estudiantado activo y protagonista de sus estudios.

IKD GAZtE es resultado de todo ello y todos los nuevos retos que están por llegar.

¿QUÉ OFRECEMOS Y CÓMO LO HACEMOS?

 • MÓDULO: El Módulo Ideas que construyen proyectos. Diferentes agentes sociales de nuestro entorno cercano planteanretos reales y estudiantes de diferentes grados trabajan para dar respuesta a los retos, trabajando de manera multidisciplinar y aplicando el proyecto en la realidad. Para más información accede a la pestaña “Módulo” de nuestro blog.08.PNG
 • TALLERES: Dinamizamos talleres en diferentes grados de los centros del Campus de Gipuzkoa, con intención de trabajar las competencias transversales que hemos mencionado en el apartado anterior.
 • METODOLOGÍAS INNOVADORAS , ACTIVAS Y DINÁMICAS: Trabajamos, entre otras, con metodologías tales como Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje-Servicio (ApS) y Design Thinking (DT). Estas metodologías ponen el foco en la mejora continua, en el rediseño, en el análisis y en la empatía.

designthinking cast.png

 • ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN: Atendemos y escuchamos al alumnado y damos información y/o derivamos en base a la necesidad sobre diferentes servicios. A su vez, diseñamos formaciones específicas a la carta, como por ejemplo, formación en trabajo en equipo, funcionamiento y roles, comunicación, estrategias para desarrollar la creatividad…
 • OTRAS ACTIVIDADES: Realizamos un día de difusión y diferentes actividades puntuales.

Estamos encantados/as de escuchar nuevas ideas y propuestas. También estamos dispuestos a desarrollar nuevos proyectos. Por lo tanto, no dudéis en acudir a nosotros/as y contadnos vuestra propuesta.

¿QUIÉN NOS APOYA?

 • Euskampus: Campus de Excelencia Internacional.
 • Tres Vicerrectorados de la UPV/EHU:

                  1. Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad

                  2. Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa.

                  3. Vicerrectorado de Estudios de Grado e Innovación.

UPV_Excelencia_bilingue_positivo_alta.jpg

Advertisements

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

w

Connecting to %s