Gurekin ikasten jarraitu nahi? Bueltan gara! IKD 2019, adimen eta sormenez beteta!

Bueltan gara guztioi gure lana saioz saio azaltzeko, has gaitezen!

Aste honetan hasi gara, abenduaren 11 izan baikenuen gure lehenengo saioa. Bertan, elkar ezagutzeko ekintzak egin genituen, adibidez, izenak ikasteko dinamikak, edota gure abileziak eta ahuleziak ezagutzeko aurkezpen txiki bat. Horretaz gain, IKDGAZtEko funtzionamendua, haren nondik norakoak eta landu behar diren atalak azaldu zizkiguten. Hori jakinda, gure proposamenak, ideiak eta hobekuntzak idatzi genituen, kontutan hartzeko. Bertan agertu ziren puntuak; talde lanean hobeto aritzeko arauak, rolak, formakuntzak etab. ziren.

Bigarren saioan berriz, arlo ezberdinak landu genituen. Lehenengo dinamikak gure arteko konfiantza sustatzeko egin zen eta horretarako “Ninja” izeneko joku batera jolastu genuen. Saioarekin jarraitzeko, lehenengo saioan esandako formakuntza bat egin genuen: gatazken kudeaketa. Bertan, gatazka batzuei aurre egiteko baliabideak proposatuz, kudeaketa landu genuen. Arlo honekin jarraituz, binaka, “Ispiluaren legea” izeneko dinamika bat egin genuen, non, gutako bakoitzak beste pertsona batekin lan egiterako orduan gorroto dituen hiru ezaugarri adierazi eta “rol-playing” baten bitartez ezaugarri horiek gureganatuz bidai bat antolatu behar genuen batera. Asko ikasi genuen dinamika honetaz! Honekin jarraituz, “Jarrera asistentziala” izeneko dinamika bar egin genuen, non, rol playing bidez lanean ageri diren 4 jarrera ezberdinak landu ziren.

Formakuntzarekin amaitutakoan, moduluaren nondik noIMG_6714rakoak azaldu ziren. Horretarako, moduluaren zeregina azaldu, saioz saio lehengo urtean zer egin zen eta nola ikusi zen aztertuz. Bertan, sortutako galdera guztiak argitu eta askoz hobeto ulertu genuen IKDGAZtEk duen zeregina.

Amaitzeko, IKDGAZtEko difusioa egiteko, zenbait ideia proposatu behar genituen. Hori hobekien atera zedin, Brainstorming antzeko bat egin genuen, non, hamar minutu bitartean, ezin genuen idazteari utzi. Bururatzen zitzaizkigun ideia guztiak, etengabe idatzi behar genituen. Bertatik, oso proposamen onak atera ziren. Denak bildu eta idatzi ziren eta ideia batzuk, beste ideiekin elkar nahastuz, ideia berri oso politak atera ziren.

Bi saio hauetan asko ikasi dugu, elkarrengandik batez ere. Oso esperientzia aberatsak izan dira eta horregatik oso pozik gaude, guztion sormenaz baliatuz, askoz ere indartsuagoa eta eraginkorragoa baita!

Espero dugu gure bi saio hauetaz disfrutatu izatea, hurrengo astean berriz hemen izango gaituzue!

Datorren astera arte!!

Advertisements

¿Sigues queriendo aprender con nosotros? ¡Estamos de vuelta! IKD 2019 vuelve lleno de ideas y creatividad.

Estamos de vuelta para poder explicaros, sesión a sesión, todo lo que vamos trabajando. ¡Empecemos!

IKD ha comenzado esta semana, ya que el 11 de diciembre fue la primera sesión. En el, nuestro objetivo principal era conocernos como grupo y para ello, hicimos diferentes dinámicas, cómo por ejemplo una dedicada a conocer y memorizar nuestros nombres. Además de ello, mediante una pequeña presentación, mostramos a nuestros compañeros nuestros puntos fuertes y nuestros defectos. Al finalizar las presentaciones de cada uno, comenzamos a trabajar en conocer lo que era IKD, su funcionamiento, sus objetivos y las diferentes áreas que vamos a trabajar a lo largo del proyecto. Una vez conocido el funcionamiento, nos centramos en proponer diferentes ideas y mejoras para llevar a cabo en este nuevo año. Dentro de estas propuestas se mencionaron los diferentes normas,  roles y formaciones que nos gustaría que hubiesen para hacer de IKD un proyecto mejor.

En la segunda sesión trabajamos diferentes competencias. La primera de ellas fue el fomento de la confianza intragrupal, para ello realizamos una dinámica llamada Ninja. Para continuar con la sesión, teniendo en cuenta las formaciones propuestas el primer día, trabajamos la resolución de conflictos grupales. En ella, se nos propusieron diferentes situaciones conflictivas a las que nosotros teníamos que solucionar de la manera más asertiva posible. ParIMG_6714a continuar con esta formación realizamos una dinámica llamada la ley del espejo, en la que teníamos que describir tres características negativas de una persona a la hora de trabajar, y en parejas, utilizando las características, intentar planear un viaje. Esta fue una dinámica que nos ayudó mucho y nos abrió los ojos bastante. Por último, acabamos la formación con una dinámica llamada comportamiento asistencial, en el, se presentaban cuatro actitudes comportamentales que debíamos de adaptar a un rol-playing.

Una vez terminada la formación, aprendimos qué objetivos, puntos y quehaceres tiene el módulo. Para ello se nos explicó cómo funciona mediante las sesiones realizadas el año pasado. Gracias a esa explicación se resolvieron todas nuestras dudas y entendimos verdaderamente el sentido de IKD.

Para finalizar, para realizar la difusión de IKD tuvimos que proponer diferentes ideas que hicimos mediante una dinámica en la que durante 10 minutos habíamos de escribir todo lo que se nos ocurriese sin parar, el objetivo era no parar de escribir. Gracias a esa dinámica obtuvimos muy buenas ideas y de las cuales salieron otras aún mejores, gracias a la fusión de algunas.

De estas dos sesiones hemos aprendido mucho de todos nosotros. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y por ello estamos contentos con el resultado obtenido de nuestra creatividad conjunta, puesto que es mucho más fuerte y eficaz.

Esperamos que hayáis disfrutado de nuestras primeras dos sesiones, y no olvidéis que la semana que viene vendremos con más.

¡Hasta la semana que viene!

Talde-motorra osatzen

Aupa guztioi!

Jada ari gara IKD GAZtE-ko bulegoan lanari gogor ekiten! Horrez gain, talde-motorra osatuko duten parte hartzaileak ezagutu ditugu eta gogo biziz gaude beraiekin elkarlanean aritzeko. Hala ere, oraindik jende gehiagoren bila gabiltza, beraz animatu zaitez proiektu honetan parte hartzera! Zu ezagutzeko zain gaude!

image_6483441

Completando el Grupo Motor

Kaixo lagun!

¡Ya hemos empezado a trabajar en el proyecto de IKD GAZtE! Hemos tenido la oportunidad de conocer a las nuevas personas que van a formar el grupo motor y no podemos esperar más para trabajar en conjunto. Aún asi, todavia seguimos en busca de más gente con iniciativa, ¡No lo dudes y participa en este proyecto con nuestro equipo! ¡Estamos deseando conocerte!

image_6483441

IKD GAZtE: borondatezko praktika ordainduak egiteko 10 plazen deialdia

IKD GAZtE gradu desberdinetako ikasleek autogestionatu, koordinatu eta dinamizatzen duten proiektua da eta UPV/EHUko Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko Errektoreordetzak bultzatzen du.

IKD GAZtEren helburu nagusia Gipuzkoako Campuseko ikasleriaren ahalduntzea, aktibazioa, inplikazioa eta ekimen sena sustatzea da, hau da, ikasleria bere ikaskuntza prozesuaren protagonista bilakatzea eta inguru hurbilarekin erlazionatzea parte-hartze zuzenaren eta kultura ekintzailearen bidez.

Zer egingo dute IKDkideek?

 

Aukeratutako IKD Kideak, 10 ikaslez osatutako talde eragile batean barneratuko dira, Gipuzkoako Campuseko zentro edo fakultate bakoitzeko ordezkari bana egongo delarik. Funtzio nagusiak, ordea, honakoak dira:

 • Partaidetza ikasleekin mintegiak dinamizatzeko prestakuntza-ikastaroetan.
 • Partaidetza talde mistoaren instituzio arteko bileretan: ikasleak, irakasleak, instituzioetako arduradunak (UPV/EHU)weberako
 • Ekimen senaren ikaskuntza moduluaren birdiseinuan, dinamizazioan eta ebaluazioan partaidetza.
 • IKD ereduaren tailerren eta sentsibilizazio kanpainen dinamizazioa.
 • Komunikazio zientifikoen eta horma-paperen eraketa eta proiektua hedatzeko jardueretan partaidetza (nazioarteko kongresuak, jardunaldiak eta topaketak).
 • Proiektuaren IKTn garapena eta edukien ekoizpena (bloga, sare sozialak).
 • Partaidetza edukien eraketan eta proiektuko emaitza txostenetan.

Zeintzuk dira parte hartzeko baldintzak?

 • 120 ECTS gaindituak izatea
 • Euskara maila altua  izatea
 • Astearte eta ostegun arratsaldeak libre izatea

Praktiken iraupena: 2018ko abendutik 2019ko ekainera arte

Orduak:  Astean 12 ordu; 8 presentzialak eta 4 ez-presentzialak.

Ikasleak jasoko duen zenbatekoa: 1.560 euro (-%2 PFEZ) Gizarte Segurantzaren gastua UPV/EHUk hartuko du bere gain. Fakultate bakoitzeko hitzarmenaren arabera ECTSak  amortizatu daitezke.

Lantokia: Pabilioia. Manuel Lardizabal, 2 (20018), Donostia, Ibaetako Campusa.

Nola eman dezakezu izena?

 • Helbidea:  ikdgazte@ehu.eus helbidera zure curriculuma bidaliz
 • Gaia: “IKD Kideen Hautaketa / Selección de IKD Kides”
 • Izen emateko epea: 2018ko urriaren 31ra arte
 • Elkarrizketak: 2018ko azaroaren 6tik aurrera zehaztuko dira hitzorduak

Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko errektoreordearen ebazpena.

Convocatoria IKD GAZtE: 10 plazas para realizar prácticas voluntarias remuneradas.

IKD GAZtE es un proyecto autogestionado, coordinado y dinamizado por estudiantes de diferentes grados y está impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes y empleabilidad de la UPV/EHU.

El objetivo principal de IKD GAZtE es fomentar el empoderamiento, la activación, la implicación y el sentido de la iniciativa del colectivo de estudiantes, es decir, conseguir que el alumnado sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje y que se relacione con su entorno mediante la participación y la cultura emprendedora.

¿Qué funciones deberán realizar los IKDkide?

Las personas seleccionadas se integrarán en un núcleo promotor de 10 estudiantes conformado por un/una representante de cada centro o facultad del Campus de Gipuzkoa. Las funciones generales serán las siguientes:

 • Participación en cursos de formación para la dinamización de talleres con alumnado.
 • Participación en reuniones institucionales Grupo Mixto: alumnado, profesorado, responsables institucionales UPV/EHU.
 • Participación en el rediseño, dinamización y evaluación del módulo de aprendizaje en el sentido de la iniciativa.weberako
 • Dinamización en los talleres y campañas de sensibilización del modelo IKD.
 • Elaboración de comunicaciones científicas, posters y participación en actividades de difusión del proyecto (Congresos internacionales, jornadas, encuentros).
 • Desarrollo de TIC del proyecto y producción de contenidos (Blog, redes sociales).
 • Participación en la elaboración de contenidos e informes de resultados.

¿Cuáles son las condiciones para participar?

 • Tener aprobados 120 ECTS
 • Nivel alto de Euskara
 • Tener libres las tardes del martes y el jueves

Duración de la práctica: del diciembre del 2018 a junio del 2019.

Horas de dedicación semanales: 12 horas; 8 presenciales y 4 no presenciales.

Importe que recibirá el/la alumno/a: 1.560 euros (-2% IRPF). Los gastos de la Seguridad Social serán a cargo de la UPV/EHU. Además, se podrán amortizar  2 ECTS, según el convenio de cada facultad.

Lugar de trabajo: Pabellón. Manuel Lardizabal, 2 (20018), Donostia, Campus de Ibaeta.

 

¿Cómo apuntarse?

Dirección: Envía tu currículum a la siguiente dirección:  ikdgazte@ehu.eus

Asunto: “IKD Kideen Hautaketa / Selección de IKD Kides”

Plazo: Hasta el 31 de octubre del 2018

Entrevistas:  A partir del 6 de noviembre de 2018 se concretarán las citas (en euskara.)

Resolución de la Vicerrectora de estudiantes y empleabilidad

Amaiera

Kaixo denoi!

Screenshot_20180528-160150Azkenik iritsi da aurtengo IKD GAZtEko proiektuko praktiken amaiera. Talde motorrekoak aste honetan praktiketako azken bi saioak izan ditugu eta amaiera eman diegu gure praktikei, baina hori ez da dana, aste honetan ere Madrileko kongresu batera joan ziren talde motorreko zenbait partaide IKD GAZtEko ikasketa prozesuaren inguruan ponentzia egitera eta bertako zenbait ekintzetan parte hartzea. Berri gehiago izango duzute pronto honen inguruko post batean!

Modulua aste batzuk aurrerago amaitu genuen eta bertan egindako lana ebaluatzen ibili ginen, batik bat, modulua hobetzeko, eta bestetik irakasleekin bilerak izaten ibili gara moduluan parte hartu duten ikasleen ebaluazioa azaltzeko. Honetaz gain, aipatu genuen bezala, talde motorran egindako lana ebaluatzen amaitu genuenean talde motorra, bulego teknikoko “bisagrak” eta bulego teknikoko teknikariak ebaluatzeko momentua iritsi zen eta honetan ibili gara azken bi asteetan.

P_20180531_155854.jpgUrduritasunak pixkat lasaitu genituen hoberen dakigun moduan, dinamika ezberdinak egiten alegia! “Ninja” izeneko dinamika egin genuen gure artean, urduritasunak neke eta farre batzuekin txikitzeko asmoz. Dinamika primeran joan zen eta aunitz nabaria izan zen talde motorreko benetazko ninjak nortzuk ziren, pike txikiak ere sortu genituelarik.

P_20180531_161325Ondoren, behin anbiente egokia lortu genuelarik, beste dinamika batekin eraman genuen aurrera talde motorreko ebaluazioa; danak mahai baten inguan eseri ginen eta banan-banan taldekide bakoitzari proiektuan zehar zer ekarpen egin dituen, gurekin nola ibili den, egindako lana nolakoa izan den… azaltzen ibili ginen. Momentu oso unkigarriak sortu ziren, izan ere, ikasturte hasieran eta, gehien bat, IKD GAZtEko praktiken hasieran talde motorra osatzen genuen partaideok ikasle multzo bat izatetik benetazko talde bat izatera nola pasa garen geratu da nabari, gure artean sinergia bereziak sortu direlarik, baita zer nolako ekarpenak egin dituen taldekide bakoitzak, bai lanari zein pertsonari dagokiona.

P_20180524_150449Beste urte batez, IKD GAZtE proiektua aurrera eramateko gai izan gara, aldaketa asko eta arazo asko egon badira ere, danon elkarlanari esker. Datorren urterako partaide aunitz topatzen ibili gara (ikasleak, irakasleak, eragile sozialak, talde motorra, bulego teknikoa…) eta, nola ez, IKD GAZtE proiektu berritu eta hobe bat egiteko gogokin gabiltza!

Bide batez, eskerrak ematea gustatuko litzaiguke IKD GAZtEn parte hartu duten partaide ezberdinei; ikasleak, irakasleak, teknikariak, praktiketako ikasleak, errektoretza ezberdinak, eragile sozialak… Eskerrik asko benetan beste urte batez parte hartzeagatik proiektuan, zuek gabe proiektua ezingo zen eta aurrera eraman, eta, nola ez, hurrengo urteetan ere parte hartzera animatzen dizuegu!

Piztu IKD GAZtE!