GRAL edo MALak elkarlanean egiten ari diren ikasleentzako beka Programa

IKDGAZtE proiektuarekin jarraiki, eta azken urteko geldialdiaren ostean, proiektu berritzaile bat proposatzen dugu. Ikasturte honetan eredu berri batekin gatozkizue. 

Kanpoko erakundeekin elkarlanean egiten ari diren GrAL eta MALak diruz lagunduko ditugu. 20 ikasleri 1.000€ko beka bana esleituko zaie elkarlan proiektua aurrera eramateko, eta beste 1.000€ra arteko diru poltsa bat izango dute, besteak-beste, prototipoak egiteko edo beraien lanaren komunikazioak egiteko kongresuetan.  

Beka deialdi hau 3 campusetara zabalik egongo da hauetako bakoitzak duen ikasle kopuru arabera banatuta (Bizkaian 10, Gipuzkoan 6 eta Araban 4) eta 20 pertsona horiei IKDn oinarritutako formakuntza saio presentzialak ere eskainiko zaizkie campus bakoitzean maiatza eta ekaina bitartean. Bertan, komunikazio zientifikoak idazten ikasi, zeharkako gaitasunetan sakondu eta jende aurrean hitz egiteko saioak emango dira. Hau da, GrAL edo MAL bat ondo garatu eta defendatzeko baliabideak eskainiko zaizkie ikasleei. 

Informazio gehiago

Programa para fomentar los TFG y TFM que se estén desarrollando en colaboración con agentes externos.

Continuando con el proyecto IKDGAZtE y tras la parada del último año, proponemos un proyecto innovador. Este curso os presentamos un nuevo modelo.

Subvencionaremos los TFGy TFMs que se están realizando en colaboración con entidades externas. Se adjudicará a 20 alumnos una beca de 1.000€ para llevar a cabo el proyecto colaborativo y una bolsa de hasta 1.000€ adicionales para la realización de prototipos o comunicaciones de su trabajo en congresos.

La presente convocatoria de becas estará abierta a los 3 campus distribuidos en función del número de alumnos de cada uno de ellos (10 en Bizkaia, 6 en Gipuzkoa y 4 en Álava) y a estas 20 personas se les ofrecerán sesiones formativas presenciales basadas en IKD en cada campus entre mayo y junio. En ella se aprenderá a escribir comunicaciones científicas, se profundizará en las competencias transversales y se impartirán sesiones para hablar en público. Es decir, se ofrecerán a los alumnos recursos para el buen desarrollo y defensa de un TFG o TFM.

Más información