IKDGAZtE 2019/2020 PROGRAMAKO TALDE TEKNIKOA OSATZEKO BEKA DEIALDIA

CONVOCATORIA DE BECAS PARA CONFORMAR EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROGRAMA IKDGAZtE 2019/2020

IKDGAZtEren helburu nagusia UPV/EHUko ikasleriaren ahalduntzea, aktibazioa, inplikazioa eta ekimen sena sustatzea da; hau da, ikasleria bere ikaskuntza prozesuaren protagonista bilakatzea eta inguru hurbilarekin erlazionatzea parte-hartze zuzenaren eta kultura ekintzailearen bidez.  

Beka hauen helburua da talde teknikoa hautatzea, programako gainerako parte-hartzaileen koordinazioaz arduratuko dena.

BALDINTZAK

 • UPV/EHUko Titulazio batean matrikulatuta egotea.
 • Graduko titulazio bateko 120 ECTS gaindituta izatea.
 • EGA izatea edo unibertsitateko ikasketak euskaraz egitea.
 • Astearte eta ostegun arratsaldeak libre izatea.
 • IKDGAZtE Talde Motorrean esperientzia izatea baloratuko da.

GARATU BEHARREKO FUNTZIOAK

Aukeratutako pertsonek talde eragilea gidatuko dute, zentro desberdinetako 10 ikaslez osatuta egongo dena (talde eragile hori osatzeko deialdia irailean argitara-tuko da).

Funtzio nagusiak izango dira:

 • Ikasleekin osatutako mintegiak dinamizatzeko prestakuntza sortu eta diseinatzea.
 • Ikasleak, irakasleak, UPV/EHU era-kundeko arduradunak eta kanpoko eragileak parte hartuko duten bile-ren koordinazioan parte hartzea.
 • Ekimen senaren ikaskuntza modu-luaren bir-diseinuan, dinamiza-zioan eta ebaluazioan parte har-tzea.
 • IKD ereduaren tailerrak eta sentsi-bilizazio kanpainak dinamizatzea.
 • Komunikazio zientifikoak eta pos-terrak sortu eta proiektua hedatze-ko jardueretan parte hartu (nazio-arteko kongresuak, jardunaldiak eta topaketak).
 • Proiektuaren IKTen garapena eta edukien ekoizpena (bloga, sare sozialak).
 • Edukiak eta proiektuko emaitza txostenak egiten parte hartzea.

BEKA MOTA ETA ZENBATEKOA

 • Bekak guztira: hiru (3).
 • Beka bakoitzaren iraupena: 2019-ko irailetik 2020ko maiatzera arte.
 • Astean 16 ordu (12 presentzialak eta 4 ez-presentzialak). Gehienez-ko ordu kopurua guztira: 432 ordu.
 • Egoitza nagusia: Ibaetako Cam-pusa, Pabiloian, Manuel Lardiza-bal, 2 (20018), Donostia.
 • Ikasleak jasoko duen zenbatekoa hilean 390 euro (-%2 PFEZ) izango da. Gizarte Segurantzaren gastua UPV/EHUk hartuko du bere gain.
 • Bekaren onuradunek beste Cam-pus batetara joan beharko balute, bidaia ordainduko litzaieke.
 • Bekaren bat hutsik (esleitu gabe) geratuko balitz, dagozkion orduak eta diru kopurua banatu ahal izango dira beka lortu dutenen artean.

IZEN-EMATEA, HAUTAKETA ETA BEKEN ESLEIPENA

 • Interesa duten pertsonek beren curriculuma bidali behar dute helbide honetara: ikdgazte@ehu.eus eta gaia bezala idatzi: “IKD Kideen Hautaketa / Selección de IKD Kide”.
 • Curriculumak bidaltzeko epea deial-di hau argitaratzen den hurrengo egunean hasi eta 2019ko irailaren 2an amaituko da.
 • 2019ko irailaren 3an argitaratuko da onartutako eta kanporatutako per-tsonen zerrenda, UPV/EHUko Enple-gu atarian.
 • Onartutako pertsonei elkarrizketa egingo zaie 2019ko irailaren 4tik aurrera. Hitzorduak aurrez zehaztu-ko dira. Elkarrizketan funtzioak betetzeko profila balioetsiko da.
 • Hautaketaren emaitza UPV/EHUren enpleguaren atariko webgunean argitaratuko da.

Erabaki honen aurka aukerako berraz-tertzeko errekurtso aurkez daiteke hilabeteko epean, erabakia argitara-tzen den egunetik kontatzen hasita, guztia Administrazio publikoen Admi-nistrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 legeak zehaztu-takoaren babesean.

Bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke bi hilabeteren epean, erabaki hau argitaratzen dene-tik kontatzen hasita. Berraztertze erre-kurtsoa jarriz gero, ezin izango da administrazioarekiko auzi errekurtso-rik jarri berraztertze errekurtsoaren ebazpen espresua eman edo presun-tziozko ezespena gertatu arte.

Advertisements

AZKEN SAIOA

Moduluko itxiera saioan mahai inguru bat egin genuen eta hemen, hiru galdera egin genituen, alde batetik, IKD GAZtEko iritziari buruzkoa zena, bestetik, hurrengo urterako proposamen berriak eta azkenik, pertsona gehiagoren parte hartza nola lortu, bai modulito bezala eta bai talde motor bezala. Galdera hauetatik ondorio batzuk atera ziren eta hauek kontuan izanda, asteartean proposamenak egin genituen, gero ostegunean Maria Joseri proposamen hauek aurkeztu behar genituelako. Hemen galdera bakoitzarekin proposamen desberdinak egon ziren, baina gehien azpimarratu behar dena, IKD GAZtEk dituen helburuak lortu direla da eta izugarrizko esperientzia eraman dutelako.

Asteartean ondorioak posterretan jarri eta gero, dinamika bat egin genuen, gure buruaren autoebaluazioarekin lotuta zegoena, hau da, talde motorrean hasi ginen egunetik zenbat gauza ikasi genituen idatzi genituen bakoitzak bere post-itean eta gero post-it hori beste norbaitek irakurtzen zuen, asmatu egin behar zuelarik zein zen idazlea. Hemen, gauza asko ikasi genituela konturatu gara, ia arbel guztia betetzeko adina gauza esan baikenituen! Bestetik, hobetu behar genituen gauzak idatzi genituen, azkenean denak duelako zerbait hobetzeko eta hauek hobetuz, gure egoera pertsonal eta laborala ere hobetzen joan nahi dugulako.

Ostegunean, Mari Jose etorri baino lehen, aurkezpenen probak egiten egon ginen, gero bera etortzean, mahi inguruan ateratako proposamenak eta urte honetako iritziak azaldu genituen, gero hauei buruz hitz eginez. Hau bukatu ostean, dinamika bat egin genuen. Hemen, bakoitzak paper bat hartu eta zati txikitan tolesten hasi ginen, gero, gure izena jarriz eta aldameneko pertsonari emanez. Hau egitearen arrazoia, bakoitzak pertsona honi buruz zerbait idatzi behar zuelako egin genuen eta denok gure bihotzak ireki genituen, besteekiko dugun sentimenduak adieraziz. Oso polita izan zen dena, bukaeran bakoitzak bere abanikoa irakurri zuelako eta eskerrak ematen ibili ginelako, gero denak batera talde besarkada bat emanez, faltan botako ditugulako gaur arteko egun hauek guztiak eta baita ere izugarrizko momentu onak pasa ditugulako.

Ondorioz, esan beharra dago, urte honetan zehar lan asko egin dugula baina modu berean ikasi eta gozatzeko aukera izan dugula. Oraintxe bertan, aurrenengo eguna gogorarazten dugu, ia gure artean ezagutzen ez ginelarik eta aste honetan berriz izugarrizko laguntasuna eta konfiantza eraman dugu. Gutariko batzuk hurrengo urtean IKD GAZtEn jarraituko dugu, beraz urte honetan parte hartu duzuen pertsona guztioi, eta hau irakurtzen ari zareten guztioi, gurekin parte hartzera GONBIDATZEN zaituztegu, izugarrizko esperientzia izan delako eta errepikatzeko irrikarekin gaudelako!

Agur eta hurrengo urte arte!!

SESIÓN DE CIERRE

En el cierre del módulo hicimos una mesa redonda y aquí hicimos tres preguntas, por un lado, sobre la opinión de IKD GAZtE, por el otro, las nuevas propuestas para el próximo año y, por último, cómo involucrar a más personas, como módulos y como equipo motor. Las respuestas que surgieron de estas preguntas, el martes hicimos propuestas diferentes porque teníamos que presentarlas a María José este jueves. Aquí hubo diferentes propuestas con cada pregunta, pero lo que más hay que destacarse, es qu ese han logrado los objetivos de IKD GAZtE y han tenido una gran experiencia.

El martes, después de poner las conclusiones en el poster, hicimos una dinámica, que estaba vinculada con la autoevaluación, es decir, escribimos cuántas cosas aprendimos cada día de nuestro tiempo en el grupo motor, el post-it, y luego, leía una persona este post-it y tenía que adivinar quién era el escritor. Aquí, nos dimos cuenta de que aprendimos mucho, porque vimos que se llenó casi todo la pizarra con todas las cosas aprendidas Por otro lado, escribimos cosas que necesitábamos mejorar, porque al final siempre hay algo que mejorar y tenemos muchas ganas de mejorarlas porque mejoran nuestro ámbito laboral y personal, porque IKD GAZtE a dado la opción de acercarnos al ámbito laboral.

El jueves, antes de que llegara Mari José, hicimos ensayos de las presentaciones y cuando llegó, le presentamos las propuestas que salieron en la mesa redonda y las opiniones de IKD GAZtE, para luego hablar más sobre ellas. Después de completar esto, hicimos una dinámica. Aquí, cada uno tomó un pedazo de papel y lo dobló en pedazos pequeños, luego, pusimos nuestros nombres y se lo dio al que estaba al lado, pasando por todas las personas. La razón para hacer esto, fue que deberíamos escribir algo sobre esta persona, y abrir nuestros corazones, indicando los sentimientos que tenemos con los demás. Fue muy agradable, porque al final del día leímos nuestros abanicos y nos dimos las gracias entre todos por todas las cosas que hemos pasado todos juntos. Para despedirnos, nos dimos un abrazo grupal.

Para concluir, hay que decir que hemos trabajado mucho durante este año, pero hemos podido aprender y disfrutar de la misma manera. Ahora mismo, recordamos el primer día de IKD GAZtE, cuando no nos conocíamos entre nosotros, y miramos ahora, y vemos que nos hemos conocido mucho y que nos hemos llevado la amistad y la confianza. Algunos de nosotros continuaremos el próximo año en IKD GAZtE, de modo que todos los que hayan participado en este año y todos los que nos están leyendo… ¡Os INVITAMOS a participar con nosotros, porque estamos teniendo una gran experiencia y tenemos ganas de repetir otra vez!

¡Adiós y hasta el año que viene!

Itxiera saioa

Ikasturtea bukatu dugu ia. Aurten, 6 erronka desberdin landu ditugu eta emaitzak ikusgarriak izan dira. Proiektu honetan parte hartu dugun ikasle, irakasle eta eragile guztiak bildu ginen pasadan asteartean, egindako lanaren berri elkar ematera. Mahai inguruan elkartu ginen denok, kafearekin lagundutako eztabaida aberasgarri bat izan genuen bertan. 10 aste hauetan egindako lanaren berri eman eta datorren urtera begira ditugun erronkak aztertu genituen denon artean. Lanketa sakona izan zen eta idei berritzaile asko proposatu ziren gainera. Hurrengo asteetan zehar hauek aztertu eta hurrengo ikasturtera begira lanean jarriko gara.

Proiektu honetan parte hartu duten eragile eta pertsona guztiei eskerrak eman zitzaizkien bertan. Ikasleek gainera, Gynkana erraldoi batean parte hartzeko aukera izan zuten, gure dinamika koopertaiboen oinarriak ahaz ez ditzaten eta betirako IKDk eman dieten ekarpena presente izan dezaten.

Mila eskergurekin batera egindako lanengatik.

Laster arte

Igande on guztioi!

Animo handiz, baina baita penaz, IKD GAZtE 2018/2019ko azkenaurreko astetik gatoz. Saio intentsoak izan dira, baita esperientzia ere, nahiz eta jadanik agur esateko intentziorik ez daukagun.

Aurreko astean burututako itxiera saioaren ostean, honakoan ikasleen ebaluaziorako tartea izan dugu, baita IKD GAZtE-ren etorkizunari buruz debatitzeko eta pentsatzeko.

Asteartea lehenengo ariketan eman genuen, ebaluazio txostenetan lanean eta datuen bilketan. Osteguneko saioa, moduluaren nondik-norakoak aztertzen.  Honetarako, itxiera saioan erabilitako materialari erreparatu genion, botatako galderak eta zuen erantzunak hain zuzen ere. Postit-ak ezartzen zituzten roletan banatuz, ondorio batzuk ateratzeko aukera izan genuen talde motorrean, ateratako proposamenak elkarbanatzeko tartea dela gaurko bloga.

IKD GAZtE-ren balorazioari dagokionez, iruzkinak positiboak izan ziren orokorrean, mutidisziplinaritatea eta talde lana nabarmenki igarriak zirela. Proposatutako gauzen artean ordutegiaren aldaketa (15:00-18:00-ra aurreratzea), eragile sozialekin komunikazioa bermatzea eta orain arte baino gehiago gainera, ikasgaietan kendu den lanaren karga eta IKD GAZtE-n dedikatutako esfortzua berdintzea, sormenaren sustapen handiagoa erronketan etab. izan ziren. Hau kontuan hartura, guretzako ondorioa, IKD GAZtE-ren forma proposamen hauei egokituz gero bere fondoa positiboki baloratua izan dela da.

Moduluaren inguruko proposamenei dagokionez, lortu beharreko objektiboen, eginbeharreko lanaren eta dedikazioaren zehaztea litzateke iruzkin aipagarria. Lehenengo galderan esan bezala, ikasgaietan kendutako eta IKD-GAZtEn egindako lanaren berdintzea izango litzateke beste proposamen bat, baita proiektuan parte hartzean oinarritutako titulo baten sortzea ere. Honen bidez, praktika kurrikularrak IKD-n egiteko aukera litzateke hobekuntza, gradu eta kanpus gehiagotara IKD-GAZtE zabalduz.

Azkenengo galderari dagokionez, difusioa ikergai zuela, bildutako proposamenen artean esanguratsuenak honakoak litzateke: publizitate psikologiarekin zerikusia duten ikasleekin lan egitea difusio kanpaina lanetarako, esperientzian oinarritutako zabalkuntza bultzatzea (pertsona berrien ezagutzean, errealitatearekin topo egitean, oztopoen kudeatzean, talde lanean…) etab. Honakoan, erabilgarria litzateke jadanik IKD GAZtEn parte hartu duten ikasleekin lan egitea, elkarrizketaren bidez hauen bizipena zabalduz. Beste proposamen batzuk elekzio libreko kredituak eskaintzea litzateke.

Oraindik ere lan handia dugula aurretik, zuen proposamen guztiak IKD GAZtEn integratzen, gaurkoz agur esateko momentua da, hurrengo astean proposamen berri askorekin azaltzea

dugula helburu.

Ordurarte!

¡Feliz domingo a todos y todas!

Con este ánimo, aunque también pena, damos fin a la penúltima semana de IKD GAZtE este curso 2018/2019. Ha sido una intensísima semana, también experiencia, aunque no queremos despedirnos aún…

Después de la sesión de clausura la semana pasada, ésta tocaba terminar de evaluar al estudiantado que ha tomado parte en el proyecto, así como debatir sobre el futuro de IKD GAZtE y el desarrollo del módulo en el que hemos participado como equipo motor.

El martes dedicamos la sesión a dicha evaluación, a redactar los informes y comprobar los datos recogidos, y el jueves, dedicamos la tarde a la segunda tarea mencionada: evaluar y debatir sobre el desarrollo del módulo e IKD GAZtE en general. Para ello empleamos el material utilizado en la sesión de clausura, los post-its: preguntas que os lanzamos y comprometidos/as respondisteis. Clasificando las respuestas según el rol que os tocaba jugar a la hora de contestar, pudimos sacar una serie de conclusiones y propuestas que hoy conviene recapitular.

Sobre la valoración de IKD GAZtE, los comentarios fueron mayoritariamente positivos, destacando la multidisciplinariedad y el trabajo en equipo conseguido pese a no reunir a alumnos de muchos grados este curso. Algunas de las cosas que se propusieron como posibles mejoras fueron el cambio de horario (adelantarlo de 15:00-18:00), la frecuencia de la comunicación con los y las agentes sociales, la equiparación de la carga de trabajo de la tarea a realizar en la asignatura por la que se convalidan las horas en IKD GAZtE con la dedicación al módulo, la priorización del desarrollo de la creatividad en los retos (algunos no la permitieron en exceso), etc. La conclusión fue que la forma de IKD GAZtE debía adecuarse a estas propuestas, siendo el fondo de la iniciativa valorado muy positivamente.

Las propuestas para el desarrollo del módulo contenían cosas como la clarificación y cumplimiento de los objetivos a lograr, el trabajo a realizar y la dedicación que mostrar. Como ya se ha mencionado en relación a la primer pregunta, otra de las cosas que se propuso fue equiparar el trabajo realizado con el omitido en las asignaturas, también  la creación de un título oficial por la participación en IKD GAZtE, que posibilitase realizar las prácticas curriculares en el proyecto en más grados. Esto iría de la mano de expandir el proyecto a los tres campuses con los que cuenta la UPV.

A la última pregunta sobre cómo mejorar la difusión de IKD GAZtE, algunas de las propuestas fueron contar con alumnos y alumnas familiarizadas con la psicología de la publicidad, poner el foco sobre la experiencia (conocer a gente nueva, encontrarse con la realidad y sus baches, el trabajo en equipo…Para esto pareció ser útil entrevistar o contar con los testimonios de participantes de años anteriores) ofrecer créditos de libre elección, etc.

Aun teniendo mucho trabajo por delante en plasmar todas estas propuestas en lo que de nuestro trabajo quede para el año que viene, nos despedimos por hoy y esperamos traer nuevas aportaciones para cerrar el módulo la semana que viene.

¡Hasta entonces!

Proiektuaren plazaratzea!

Kaixo Guztioi!

Aste honetan proiektuaren plazaratze eguna izan da moduluan, eta nahiz eta talde guztiek ez duten beraien erronka amaitu eta hauetan gogor lanean jarraitu duten, Albaolako taldeak diseinatutako tangram originalak eskuz egiteko aukera izan zuten Albaolako lantegian eta Alboaneko taldeak sinadura mordoa lortu zituen gelategi kanpoan jarri zuten stand-ean.

Bestalde, talde motorrean buru-belarri aritu gara lanean moduluko azken saioak prestatzen, batez ere itxiera saioa planifikatuz, non denon gustoko izango direla uste dugun sorpresa mordoa egongo diren.

Dagoeneko modulua amaitzen ari da eta oraingoz burututa ez dauden erronka guztiak bide onetik doaz, baina ala ere IKD GAZtE hobetzen jarraitu nahi dugu eta zure iritzia ere jakin nahiko genuke. Itxiera saioan izango duzue iritzia emateko aukera, beraz pentsatzen joan!

La puesta en marcha!

Hola a todos/as!

Era esta la semana donde estaba programada la puesta en marcha del reto del módulo, y aunque algunos grupos no hayan acabado su proyecto y sigan desarrollando sus ideas, el grupo de Albaola tuvo la oportunidad de crear un tamgram original diseñado por ellos mismos en las instalaciones de Albaola y el grupo de Alboan recolectó un montón de firmas en el stand que pusieron a la entrada del aulario.

Por otro lado, en el grupo motor hemos seguido trabajando con ahínco preparando las últimas sesiones del módulo, especialmente la sesión de cierre, donde habrá varias sorpresas que esperamos sean del agrado de todos.

Ya está acabándose el módulo y aunque haya algunos retos que aun no están completados todos van por el buen camino. Aun así, en IKD GAZtE queremos seguir mejorando y por eso queremos saber que opinión teneis al respecto o como lo mejorariais. En la sesión de cierre hablaremos sobre ello, así que id pensando!

7.SAIOA: ERAGILE SOZIALA DATOR

Kaixo denoi!!

Hemen gara berriz ere aste honetan aurrera eraman ditugun ekintzei eta jarduerei buruz berri emateko. Moduluari dagokionez, dagoeneko 7.saioan gaude, proiektuaren azken txanpan.

Aste honetan, hainbat eragile sozialen bisita jaso dugu gure etxean (Alboan, SOS Racismo y Gizalde).  Beraiekin ikuspegi berriak trukatzeko aukera izan genuen prototipoei bukaera bat emateko helburuarekin. Feedback-a oso aberasgarria izan zen, gure erronkak hobetzeko tresna eta ideia berriak lortzeko aukera izan genuelako.

Aste honetan bere eragile sozialen bisitak jasotzeko aukera izan ez duten erronkak, azken prototipoak lantzen jarraitu dituzte. Baina ez kezkatu! Gainontzeko erronkek ere aukera hori izango dute.

Ostegunean, arratsaldearen hasieran talde motorreko partaideek, zuzendutako erronkei buruzko aurrerapenen berri emateko aukera izan zuten. Jarraian moduluaren azken saioak landu eta  ekainaren amaieran egingo den Santanderreko biltzarrean aurkeztuko den ikerketa landu zuten. Goazen!

Hau izan da  guztia, informatzen jarraituko zaituztegu.

Hurrengora arte!