Zer da IKD GAZtE?

Unibertsitatea mundu errealarekin harremanetan jartzeko ikasleek ikasleentzat sortutako proiektua da. Erakunde ezberdinek proposatutako erronken bitartez, talde-lana, kolaborazioa eta kooperazioa lantzen dira; sormena, ekimena eta hobekuntza pertsonala sustatzeko. Bestela esanda, ikaslea ikaskuntza prozesuaren protagonista izanik, gaitasun ezberdinak eskuratzen dira, ikaskuntza praktikoaren bidez.

¿Qúe es IKD GAZtE?

Es un proyecto creado por y para que los alumnos y alumnas se relacionen con el mundo real. Gracias al trabajo con varias instituciones se fomentan el trabajo en equipo, la colaboración y la cooperación para incrementar la creatividad, la participación y la autosuperación. Dicho de otra forma, haciendo que los alumnos y alumnas sean protagonistas del propio proceso de aprendizaje, se desarrollan diferentes competencias, a partir del aprendizaje práctico.