GOIENER

goiener

Goiener-en xedea, hiritarrek energiarekiko kontrola berreskuratzea eta honen garrantziaz jabetzea da, energiaren kontsumo arduratsu eta iraunkorra bultzatuz.

ERRONKA: Elektrizitatearen fakturan azalpena erraztu eta energia berriztagarrien eragin positiboa neurtzea.


Goiener es un proyecto cooperativo de generación y consumo de energía renovable con el que se quiere recuperar la soberanía energética.

RETO: Facilitar la explicación de la factura eléctrica y medir el impacto positivo de las energías renovables.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

9.SAIOA/SESIÓN 9 – Itxiera saioa/ Sesión de clausura

9. saioa itxiera saioa izan zen eta talde guztietako partaideak, eragile sozialak eta irakasleak elkartu ginen liburutegiko areto nagusian. Saioaren helburua erronka ezberdinetako taldeek erronka horri emandako erantzuna azaltzea zen.

Hasteko Joseba Amondarain, Txelo Ruiz eta Mirari Ayerbe hasi ziren hizketan eta IKD GAZtEren garrantzia azpimarratu zuten. Honekin jarraituz Maialen eta Enekok, IKD GAZtEko talde motorreko kideek, talde motorrak dituen lan ildo ezberdinei buruz hitz egin ziguten.

Horren ondoren taldeen aurkezpenekin hasi ginen ordena alfabetikoari jarraituz. Guk, Goienerrek botatako erronkari erantzun zion taldeak, botatako erronka azaldu genuen. Erronka Elektrizitatearen fakturan azalpena erraztu eta energia berriztagarrien eragin positiboa neurtzea zen. Bestalde, prozesuan zehar irten ziren beste prototipo batzuk ere azaldu eta gure amaierako produktua hautatzearen arrazoiak aipatu genituen. Gero, egindako produktua, hau da, faktura bat nola ulertu azaltzen duen bideoa jarri genuen aretoko jendeak ikus zezan. Arrakasta itzela izan zuen!

Saioari amaiera emateko diplomak banatu zizkiguten eragile sozialei eta parte hartu dugun ikasleei eta amaiera borobiltzeko, saioa osatu genuen guztiok argazki polit bat atera genuen eta lunch bikain batez disfrutatzeko aukera izan genuen.

Poiektu honetan hainbat gauza ezberdin ikasi ditugu batak bestearengandik eta espero dugu harremanetan jarraitzea eta ikasitakoak etorkizunerako balio izatea.

______________________________________________________________________________________

La novena sesión fué la sesión de clausura y nos juntamos todos los participantes de los diferentes retos, profesores/as y agentes sociales. El objetivo de esta sesión era que cada grupo mostrase la forma en la que le han dado respuesta a su respectivo reto.

Para empezar hablaron Joseba Amondarain, Txelo Ruiz y Mirari Ayerbe y subrayaron la importancia que tiene IKD GAZtE. Para seguir con la sesión hablaron Maialen Y Eneko, integrantes del grupo promotor de IKD GAZtE, y hablaron sobre las distintas lineas de trabajo del grupo promotor.

Despues empezaron a presentar los grupos en orden alfabético. Nosotros, el grupo que respondió al reto presentado por Goiener, explicamos en qué consistia el reto. El reto trataba en facilitar la explicación de la factura eléctrica y medir el impacto positivo de las energías renovables. También explicamos los diferentes prototipos que fueron saliendo durente el proceso y argumentamos porque el ultimo fue el elegido. Para finalizar, pusimos el video para que lo viesen todos los que se encontraban en la sala. ¡Tuvo mucho éxito!

Para finalizar la sesión dieron comienzo al reparto de diplomas donde nos repartieron a los participantes de los retos y a los agentes sociales. Para darle un final redondo nos sacamos una foto todos los que formamos parte de este gran proyecto (alumnos, agentes sociales, profesores…) y pudimos disfrutar de un maravilloso lunch en la sala de exposiciones.

Ha sido un proyecto donde hemos aprendido mucho los unos de los otros y esperamos seguir en contaco y aplicar lo aprendido.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

8.SAIOA/SESIÓN 8 – Enplegu eguna/ Día de empleo

8.garren saio honetan hitzaldi bat izan dugu eta bertan hainbat zerbitzuetaz azalpena eman digute. Txarla honi esker unibetsitatearen zerbitzu asko ezagutu ditugu.

Honen ostean autoebaluazioa egin dugu  eta ariketa bat. Ariketa horren helburua  ze gauza aldatu nahi ditugun, zein dauden ondo eta zein proposamen berri dauzkagun esatea zen . Pentsatu eta gero gure taldeak hau jarri zuen.

PROPOSAMENAK

IMG-20170425-WA0019

MANTENDU

IMG-20170425-WA0020

ALDATU

IMG-20170425-WA0021

______________________________________________________________________________________

En esta 8ª sesión tuvimos una charla sobre servicios que ofrecía la universidad. Fueron 5 servicios que nos explicaron y nos orientaron de cara al futuro. Gracias a esta charla logramos enterarnos de esos servicios por lo tanto fue bastante útil.

Después hicimos la autoevaluación y un ejercicio, el ejercicio aquel consistía en decir lo que nos gustaría cambiar, proponer y mantener y esto fue lo que salió en nuestro grupo.

CAMBIAR

IMG-20170425-WA0021

MANTENER

IMG-20170425-WA0020

PROPUESTAS

IMG-20170425-WA0019

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7.SAIOA/SESIÓN 7 – Zerbitzu eguna/ Día de servicio

Zazpigarren aste honetan (apirilak 11) gure lana gure proiektoa praktikan jartzea eta Goinerreko arduradunei erakustea izan zen .P70411-164454
Hasteko gure postua montatu genuen , ondoren bi taldeetan jarri giñen , bata jendea
gonbidatzeko eta bestea erronka egiteko. Erronka egiteko bideo bat ikusi behar zen
eta gero galdera batzuekin guk baloratu behar genuen bideoaren eraginkortasuna, parte hartzeagatik txokolatina emanda.

P70411-164719
Gure proiektua martxan jarri ondoren 63 pertsonak parte hartzea lortu genuen eta emaitza onak lortu genituen. Hau kontuan hartuta esan dezakegu bideoa
eraginkorra izango dela Goienerreko ekitaldietan.

P70411-173422

______________________________________________________________________________________

En este séptimo encuentro que fue el 11 de abril,  nuestra labor fue poner  en práctica nuestro proyecto y mostrárselo a los agentes de Goiener.

P70411-164454

Para empezar montamos el puesto con los materiales que necesitábamos (globos, chocolatinas, carteles…), después nos dividimos en dos subgrupos, uno para invitar a participar a gente en nuestro reto y otra para hacer el reto. El reto consistía en mostrarles nuestro video a las personas que querían  participar  y luego mediante una pregunta valorar la efectividad de nuestro proyecto, y después darles una chocolatina por su participación.

P70411-164719

Después de haber puesto a prueba nuestro proyecto logramos atraer a 63 personas y lograr buenos resultados con el video, por lo tanto podemos llegar a la conclusión que este video  sea útil para los agentes de Goiener en sus charlas explicativas.

P70411-173422

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6.SAIOA/SESIÓN 6 – Zerbitzua prestatzen/ Preparando el servicio

Apirilak 4ko saioa, bideoa egiteaz gain, hurrengo asteko Zerbitzu Eguna prestatzeko erabili dugu.

Hainbat ideia proposatu dira aurrekontua, helburua, materiala, entzuleari… buruz, baina, azkenean adostasun batera iritsi gara. Zerbitzu Egunaren helburua jendea erakarri eta lehiatzera animatzea da. Horretarako bideoa erakutsiko zaie eta jarraian honi buruzko galderak egingo zaizkie. Erantzuna zuzena bada, parte hartzailea saritua izango da. Modu honetan, bideoa zabaltzeaz gain, bideoaren funtzionamendua egokia den ala ez neurtu dezakegu. Bideoak faktura modu azkar eta ulerterrazean azaltzen badu, erronkari erantzun egokia eman diogula ziurtatu dezakegu, bestela, aldaketak proposatu beharko dira.

Bideoaren osaketari dagokionez, aurreko astean lana hiru multzotan banatu genuen, biko taldetan; gidoia, eszena bakoitzeko irudiak eta Powtoon programaren ulertzea. Lehenik eta behin, sortu diren zalantza edo desadostasunak argitu ditugu eta jarraian bideoaren osaketarekin hasi gara eszenaz, eszena. Honez gain, audioari dagokionez, bideoa bi hizkuntzatan egitea erabaki da, erdaraz eta euskaraz, ahalik eta entzule gehienetara iristeko asmoz. Ahotsa bi taldekidek jarriko lukete, ahal izanez gero neska eta mutil batek.

Amaitzeko, hurrengo saiorako lana banatu da. Alde batetik bideoa amaitu behako da. Honen barne daude eszenak irudiekin eta ahotsak grabatzea. Bestetik, Zerbitzu Eguneko hainbat gauza prestatu beharko dira. Horien artean, postuaren muntaketa, dekorazioa, galdera multzoa  eta saria.

P70404-171349______________________________________________________________________________________

La sexta sesión, día 4 de abril, ha sido dedicada principalmente al montaje del video, además de pensar en los preparativos para la siguiente sesión la cual será el Día de Servicio.

Se ha comenzado con un aporte de ideas sobre qué hacer para el Día de Servicio, las cuales nos han ido llevando a dar con la idea final: atraer y retar a los ciudadanos que se acerquen al lugar a que vean nuestro video para, a continuación, someterlos a una serie de preguntas sobre lo que se muestra en el. En caso de contestar bien a las preguntas, serán premiados. Así, además de comenzar con la divulgación del video, también podremos valorar si hemos cumplido el objetivo principal de nuestro reto, que es el hacer entender la factura de una forma fácil y dinámica.

En cuanto al montaje del video, en la sesión anterior distribuimos las tareas en tres grupos de dos personas: guión, imágenes/escenas y funcionamiento del programa Powtoon con el cual montaremos el video. Por lo que en primer lugar, hemos intercambiado opiniones y, seguido, hemos comenzado a montar el video escena por escena conjuntamente. También se ha tratado el tema del audio del video, el cual se ha decidido que se hará por duplicado para que esté disponible tanto en euskera como en castellano y, las voces las pondrán dos integrantes del grupo, chico y chica.

Finalmente el trabajo a realizar antes de la siguiente sesión será: acabar el video, lo que conlleva acabar todas las escenas que lo componen, además de grabar el audio y, llevar a cabo todo lo relacionado con el Día de Servicio como es la decoración del puesto, las preguntas que vamos a realizar y el premio que se dará en caso de contestar adecuadamente.

P70404-171349

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5.SAIOA/SESIÓN 5  – Eragilearen bisita/Visita del agente social 2017/03/28

5. saio honetan erronkarekin aurrera jarraitu nahian eta Aurrera pausoak eman asmoz eragile sozialak etorri dira bisitan gure asmoen berri izateko bai eta gomendioak emateko. Honela, hasieran gure txanda izan da ditugun ideiak aurkezteko. Bideo bat egitea pentsatuta geneukanez, honek izango lukeen gidoia (faktura mota eta tarifatik hasi eta bonu sozialean amaitu) eta berau egiteko erabiliko dugun plataforma( powtoon) azaldu dizkiegu.

Ondoren beraien txanda izan da. Nahiko harrera ona egin dioten arren hainbat gomendio eman dizkigute bideoaren nondik norakoen inguruan. Lehenik eta behin esan digute bideoak hari bat jarraitu behar duela, eta honela egokiena merkatu elektrikoa laburki azalduz hastea, dauden merkatuak azalduz, eta ondoren fakturara pasatzea izango zela bertan dauden gauza garrantzitsuenak azpimarratuz eta nondik aurreztu daitekeen ongi adieraziz. Gainera eman dizkiguten beste aholku batzuk hauek izan dira: Iraupena zertxobait luzatzea, potentzia eta energia azaltzeko konparazio bat egitea likidoekin, bonu soziala betetzeko behar diren baldintzak ez zehaztea seguraski aldatu egingo baita, mikrohistoriak egitea…

Jada eragile sozialak egin beharrekoa eginda bakarrik utzi digute erronkarekin Aurrera jarraitzeko eta beraiek bota dizkiguten ideiak barneratzeko. Honela bideoaren gidoia birplanteatu dugu, eta honelako zerbait irten da:

0.- Kontestua

1.-Merkatu elektrikoa

2.- Merkatu mota(Bono sociala)

3.- Tarifa mota(2.0A , 2.0DHA)

4.-kontratatutako potentzia(kw)

5.-Kontsumitutako energía(kwh)

6.- Zerga elektrikoa

7.- Ekipoen alokairua

8.- Zerbitzuak

9.- BEZ

10.-GOIENER kooperatibaP70328-164930

______________________________________________________________________________________

En esta 5. Sesión con el objetivo de seguir dando pasos adelante en el desafío hemos recibido la visita de los agentes sociales para informarse de nuestras intenciones y darnos algún consejo. Así, para empezar hemos tenido la ocasión de presentar nuestras ideas. Como teníamos pensado hacer un video, les hemos enseñado el guión (empezando por el tipo de factura y tarifa y terminando con el bono social) y la plataforma que teníamos pensado utilizar (powtoon).

Después ha sido el turno de los agentes sociales. Aunque ha tenido un buen recibimiento la idea, nos han dado algunas recomendaciones sobre las directrices que tiene que tomar el video. Para empezar nos han dicho que el video tiene que seguir un hilo conductor, y así empezar explicando brevemente cómo funciona el mercado eléctrico, los tipos de mercado que hay, y después pasar a la factura centrando la atención en los puntos más importantes y enseñando bien los puntos donde se puede ahorrar. Además de esto nos han dado algunas otras recomendaciones: El vídeo hacerlo un poco más largo, para explicar la potencia y la energía utilizar el símil con líquidos, no detallar los requisitos que hay que tener para optar al bono social ya que seguramente van a cambiar, hacer microhistorias…

Ya con los agentes sociales hecho su trabajo nos han dejado solos para seguir con el desafío y interiorizar las ideas que nos han dado. Así pues, hemos replanteado el guión y nos ha salido algo así:

0.- Contexto

1.- Red eléctrica

2.- Tipo de mercado(Bono social)

3.- Tipo de tarifa(2.0A , 2.0DHA)

4.- Potencia contratada(kw)

5.- Energía consumida(kwh)

6.- Impuesto eléctrico

7.- Alquiler equipos

8.- Servicios

9.- IVA

10.-GOIENER kooperatiba

P70328-164930

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4.SAIOA/SESIÓN 4 – Prototipatzen/Prototipando 2017/03/21

4. saio honetan, gure erronkari aurre egiteko, hau da, elektrizitate fakturaren ulermena errazteko eta energia berriztagarrien kontzientziazioa garatzeko prototipo nagusi gisa bideo arin eta erakargarri baten sorrera definitu ostean, bideo honen nondik norakoak definitzeari ekin diogu (egitura, denbora, bat edo gehiago egitea…). Azkenean, bideo bakarra egitea erabaki dugu, era azkar batean jorratuko diren edukien ideia nagusiak adieraziko dituena.

Jarraian, erronka ezberdinak dituzten taldeekin topaketa oso interesgarria izan dugu, ideia eta ikuspegi hainbaten inguruan hausnarketa egiteko aukera aparta izan dena. Horrela, erronka hauen berri eman eta jaso dugu, baita hauei aurre egiteko gomendioak proposatu eta beste zenbait geure egin ere. Zehazki, Gureak, Añarbeko Urak eta Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea erakundeen erronkei aurre egin behar dieten kideekin egon gara. Taldearen ikuspegitik, ekarpen handia egin digu topaketa honek, besteak beste gure bideoa garatzeko zenbait euskarri proposatu baitizkigute, guztiz ezezagunak zitzaizkigunak: “Powtoon” eta “Videoscribe”. Modu horretan, begi bistakoa da ekimen hau bereziki baliagarria gertatu zaigula, gure ezagutza ez horrek sor zezakeen oztopoa gainditzen lagundu baitigute gainontzeko taldeek, benetan eskertzekoa dena.

Gauzak horrela, atsedenaren ostean indarberrituta itzuli gara gure egitekora, bideoaren egitura finkatzeko asmoz, berau garatzeko “Powtoon” plataforma hobestu dugularik. Zenbait ideia eztabaidatu ostean, hona hemen landuko diren edukiak:

  • 2 kasu ezberdin eta konkretu aurkeztu, faktura ulertzeko zailtasunak dituzten pertsonekin.
  • Titulu erakargarria(ondorengo puntuetan, aurrezteko moduak azalduko dira):

                    1. Fakturaturiko potentzia (ulermena errazteko formula eta grafikoaz)

                    2. Faktura mota (2.0.A., 2.0.DH….)

                    3. Fakturaturiko energia (kontsumo baxuko bonbillak, LED…)

                    4. Zerga Elektrikoa

                    5. Alokairua+ zerbitzu gehigarriak? (deskontuak)

                    6. BEZ

                    7. Bonu Soziala

                    8. Goienerri aipamena

P70321-163157.jpg

______________________________________________________________________________________

En esta cuarta sesión, con el objetivo de superar nuestro reto, es decir, facilitar la comprensión de la factura de la electricidad y crear conciencia en torno a las energías renovables, tras definir la creación de un vídeo ligero y atractivo como prototipo principal, hemos comenzado a definir los pormenores de la misma (estructura, tiempo, hacer uno o más…). Finalmente, hemos tomado la decisión de desarrollar un único vídeo que trate de forma rápida las líneas generales de los temas a tratar.

A continuación, hemos tenido un encuentro muy interesante con grupos de diferentes retos, siendo esta una magnífica oportunidad para reflexionar acerca de diversas ideas y puntos de vista. De ese modo, hemos dado y recibido información sobre dichos retos, así como proponer y hacer nuestras algunas de las recomendaciones para cumplirlos. Concretamente, hemos estado con grupos que trabajan en los retos de las instituciones Gureak, Aguas de Añarbe y el Parque Tecnológico de Gipuzkoa. Desde la perspectiva del grupo, este encuentro nos ha hecho una gran aportación, ya que entre otras cosas nos han sido propuestos ciertos soportes para realizar nuestro video, totalmente desconocidos para nosotros: “Powtoon” y “Videoscribe”.                                  Por lo tanto, resulta evidente que esta iniciativa nos ha sido especialmente útil, ya que los demás grupos nos han ayudado a superar el obstáculo que podía suponer nuestro desconocimiento, lo cual es siempre de agradecer.

Así las cosas, tras el descanso hemos vuelto revitalizados a nuestro cometido, con el objetivo de diseñar la estructura del video, habiendo elegido “Powtoon” como la plataforma preferente para realizarlo. Tras debatir en torno a ciertas ideas, he aquí los temas a tratar:

  • Presentar 2 casos concretos y diferentes, con personas con dificultades para comprender la factura.
  • Título atractivo(en los siguientes puntos se expondrán los modos de ahorrar):

                         1. Potencia facturada (con formula y gráfico para facilitar la comprensión).

                             2. Tipo de factura (2.0.A., 2.0.DH….)

                             3. Energía facturada (bombillas de bajo consumo, LED…)

                             4. Impuesto eléctrico

                             5. Alquiler+ ¿servicios extra? (descuentos)

                             6. IVA

                             7. Bono Social

                             8. Mención a Goiener

P70321-163157.jpg

3.SAIOA/SESIÓN 3 – Eragilearen etxera/Visita al / a la agente social 2017/03/14

Martxoaren 14an gure eragile soziala den Goiener konpainiaren instalazioak bisitatu genituen. Bulego nagusiak Ordizian daude, Goierrin. Trena hartu eta taldekide dugun Asier ordiziarrarekin elkartu ginen, berak enpresa kokatzen den pabilioietara eraman gintuen eta bertan kooperatibako arduradunekin elkartu ginen.

Goiener konpainiak pabilioia beste enpresa ekintzaileekin batera duen arren bere bulego propioak ditu. Enpresa arduradunaren eskutik, instalazioak bisitatu, langileak agurtu eta bilera gelara joan ginen. Bertan hitzaldi hasi genuen.

Norberaren aurkezpena egin ondoren Goiener kooperatiba zer den eta nola funtzionatzen duen azaldu zigun. Espainiako sektore elektrikoaren gorabeherak komentatu eta azkenik, faktura elektrikoa ulertu genuen. Bukatzeko, zalantza eta iruzkinak izan genituen sektore elektrikoaren funtzionamenduaren eta egungo egoeraren inguruan.

Azkenik, gure proposamena azaldu genien eta gustatu zitzaien; pauta eta gomendio batzuk azaleratu zizkiguten, laguntza handikoak.

Kooperatiba bisitatu, enpresa ulertu eta gure proiektuaren oinarriaren den gai elektrikoaz formatuta, trena hartu eta etxera itzuli ginen.

______________________________________________________________________________________

El martes 14 de marzo organizamos la visita a las instalaciones de nuestra empresa social Goiener. Las oficinas centrales están en Ordizia, Goierri. Cogimos el tren y nos juntamos ahí con nuestro compañero ordiziarra Asier, que nos guió hasta el pabellón industrial donde se encuentra la empresa. Ahí nos citamos con los responsables de la cooperativa.

Goiener comparte pabellón con otras empresas emprendedoras, pero tienes sus propias oficinas. Con la ayuda de la responsable de la empresa, visitamos las instalaciones, saludamos al personal y entramos en la sala de reuniones. Empezamos la charla.

Después de la presentación personal de cada uno, nos explicaron qué es y cómo funciona la cooperativa Goiener. Seguimos comentando el sector eléctrico español y acabamos entendiendo una factura de electricidad. Hubo hueco para algunas dudas y comentarios sobre el funcionamiento y la situación actual del sector eléctrico.

Al final, les expusimos nuestra propuesta y les gustó; nos dieron algunas pautas y recomendaciones que nos sirvieron de gran ayuda.

Una vez visitado de primera mano, entender la empresa y formarnos en el tema eléctrico fundamental para nuestro proyecto, cogimos el tren de vuelta a nuestras casas.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2.SAIOA/SESIÓN 2 – Prototipatzen/Prototipando 2017/03/07

Lehenik eta behin saioa hasteko eta elkarren artean ezagutzeko dinamika batzuk egin ditugu eta ondoren elkarlanerako arauak erabaki ditugu. Gero, lankide bakoitzak aurkeztu beharreko kontzeptua azaldu die beste ikaskideei, marko teorikoa garatzeko garrantzitsua izango dena.

Erronkari hasiera emateko biko taldetan elkartu gara Goener enpresaren eskaerari gerturatze bat egiteko. Horretarako, bi gai proposatu dira eztabaida gisa; ‘energia berriztagarrien kontzentziazioa’ eta ‘faktura baten ulermena’.

Taldeka aipaturiko ideia nagusienak, denon artean landu ditugu eta hiru ideia nagusi atera dira:

Alde batetik, gazteengana gerturatzeko, baliabide teknologikoak erabiltzea aukera erakargarri eta azkarra iruditu zaigu. Faktura energetikoa argitzeko, azalpen bideo dinamiko eta ulerterraza egitea proposatu da (irudi, musika, hitzen bidez funtsezko kontzeptuak azkar azalduko dituena). Faktura ulertzeaz gain, energia kontsumoa murriztu eta egunerokotasunean aurrezteko gomendioak bilduko dituen beste bideo bat egitea ere aipatu da.

Bigarrenik, gazteengana heltzeko QR kodigoa (Quick Response) erabiltzeak ere onarpen azkarra izan du. Bezero bakoitzak fakturaren azalpen sinplifikatua eta pertsonalizatua edukitzeko aukera izango luke kodigo honi esker. Ideia honek, enpresaren web gunea aztertzera eraman gaitu.

Hirugarrenik, enpresaren web orrialdea ikusita, hobekuntzak egin daitezkeela pentsatu dugu. Bezeroen arreta erakartzeko bi ideia nagusi indartu beharko lituzketela uste dugu, ideia zuzenak! Baina zeintzuk izango dira Goiener enpresak indartu beharreko ideia indartsuenak? (Energia berriztagarriekiko inplikazioa, bezeroarekiko konpromisoa, bonoen edo eskaintzen esleipena … ez dugu ondorio argirik atera oraingoz).

Hala ere, zenbait galdera airean geratu dira; Nola lortuko dugu pertsona helduengana iristea?Posible al da faktura baten diseinua aldatzea? Helduengana heltzeko gazteengana gerturatzea al da gakoa?…

______________________________________________________________________________________

Al principio de la sesión hemos hecho algunas dinámicas para conocernos entre nosotros y hemos decidido las normas a seguir para un buen trabajo en equipo. Despues cada miembro a explicado el concepto que le ha tocado, que será importanto para realizar el marco teórico.

Para comenzar con el reto de Goiener , se han propuesto dos temáticas para debatir en grupos de dos; la ‘concienciación de las energías renovables’ y la ‘comprensión de una factura’.

Las ideas principales de cada pareja se han comentado con el grupo y hemos sacado tres conclusiones claras:

Por una parte, todos creemos que la multimedia es la vía más eficiente y rápida para llegar a los jóvenes. Gracias a este recurso, se podría crear un video explicativo fácil y dinámico para aclarar una factura energética (con imágenes, música, explicación de los conceptos clave). Aparte de simplificar la comprensión de una factura, se podrían proponer más videos para reducir el consumo excesivo o con recomendaciones para ahorrar.

Por otra parte, la integración del código QR (Quick Response code) como vía de difusión ha tenido una aceptación general. El cliente tendría la posibilidad de examinar su factura personalizada y simplificada. La necesidad de una base de datos digital, nos ha llevado a analizar la página web de la empresa.

Por último, tras analizar la página web de Goiener, hemos pensado que se podría proponer una extensión / reestructuración de la página. Para atraer la atención del cliente se debería dar prioridad a las ideas claves, directas y potentes ¿Pero cuales son las ideas que Goiener debería impulsar? (la implicación en energías renovables, compromiso hacia el consumidor, bonos y tarifas reducidas…no hemos sacado una conclusión muy clara por ahora).

Aun así, varias cuestiones han quedado sin respuesta; ¿Cómo vamos a llegar a los más mayores? ¿Es posible cambiar el diseño de una factura? ¿La clave para llegar a los adultos es mediante la ayuda de los jóvenes?…