KALAPIE

Kalapie

Es una asociación de ciclistas sin ánimo de lucro con el objetivo de promover eluso de la bicicleta como medio de transporte urbano y de defender los intereses de los usuarios de este modo de transporte.


Donostiako etekin asmo gabeko txirrindularien elkarte bat da. Jendeak hiri barnean muditzeko bizikleta erabiltzea sustatzea eta txirrindularien interesak defendatzea dute helburu bezala.

Poster kalapie 2


ERRONKA: Gazteen artean bizikletaren erabilera indartzea motorraren ordez.

RETO: Inpulsar entre los jovenes el uso de la bici frente a la moto.


LEHEN ETA BIGARREN PROTOTIPAKETA

IKD Gazte proiektua hasi zenetik dagoeneko 3 aste daramagu elkarlanean. Iñigo, Ainhoa, Aitor, Urtzi, Marian, Nerea eta Andrea Kalapierekin lan egiteko aukeratuak izan ginen, Donostiako gazteen artean bizikletaren erabilera sustatzeko proiektu bat garatzeko helburuarekin. Bidegorri sarearen garapen zabalari esker, nahiz eta Donostian bizikletaren erabilera nahiko hedatuta dagoen, 15 eta 25 urte bitarteko gazteetan hutsune bat dago, izan ere adin horretako gazteak motordun ibilgailuak erabiltzen hasten dira, motor zein autoak.

Beraz, gure lana, adin tarte honetako pertsonen artean bizikleta sustatzea eta bizikleta erabiltzeko motibatzea izango litzateke eta aurkeztu zaigun erronkaren helburuak betetzeko, hainbat ideia proposatu ditugu.

Bizikletaren erabilerari dagokionez, denok dakigu hainbat desabantaila izan ditzazkela, esaterako meteorologia edo nagikeria. Hau dela eta, uste dugu Unibertsitatean gazteei aukera libreko kredituak emateak, kirol ekintzetan deskontuak egiteak, DBIZI erabiltzeko bonoak emateak edo beste edozein motatako onurak jasotzeak bizikletaren erabilera sustatu dezakeela eta ondorioz, gazteek bizikletaz mugitzeko ohitura hartuko lukete.

Bestalde, bizikletaren erabilera sustatzeko edo promozionatzeko udaberriko txirrindulari karrera bat egitea pentsatu dugu. Honetaz gain, bizikletaren eguna antolatu dezakegu eta bertan, unibertsitarioek mota desberdinetako karreretan parte hartzeko aukera eman lehiatzeko eta ondo pasatzeko.

Gazteak mugikortasun jasangarri bat beharrezkoa dela barneratzea lortu behar dugu. Bizikletan mugitzeak onura ekonomikoak, osasunekoak eta batez ere, ingurugirokoak ekartzen ditu. Unibertsitatera, lanera edo eskolara bizikletan joateak ez du esfortzu handirik eskatzen, baina ingurugiroari on egiten dio.


PRIMER Y SEGUNDO PROTOTIPADO

Ya llevamos 3 semanas desde que iniciamos el proyecto en IKD Gazte. Iñigo, Ainhoa, Aitor, Urtzi, Miren, Nerea y Andrea, fuimos seleccionados para trabajar con Kalapie, para que desarrolláramos un proyecto que fomentase el uso de la bicicleta entre los jóvenes de San Sebastián. A pesar de que el uso de la bicicleta está muy extendido en esta ciudad, debido al amplio desarrollo de los bidegorris, existe un vacío entre los jóvenes de 15 y 25 años que se inician en la conducción de los vehículos a motor, ya sean motos o coches.

Nuestro trabajo consiste entonces, en motivar y fomentar el uso de la bici en este rango de edad, y para ello hemos pensado una serie de ideas que pueden conseguir el objetivo que se nos ha presentado.

Todos estamos de acuerdo con que existen ciertas desventajas con respecto al uso de la bicicleta, como puede ser la meteorología o la pereza de movilizarse con ella. Por ello, consideramos que incentivar a los jóvenes con créditos de libre elección en las Universidades, descuentos en actividades deportivas, bonos para el uso de DBIZI o cualquier otro tipo de beneficio, puede motivar su uso y como consecuencia los jóvenes cogerían más costumbre de utilizarla para desplazarse.

Por otra parte, hemos pensado que se podría fomentar o promocionar el uso de la bicicleta realizando una carrera de primavera de ciclismo. Así como existen carreras en las que participa el alumnado, también se podría realizar un día de la bicicleta en la universidad donde los alumnos participen en diferentes modalidades de carrera, compitan y se diviertan con ello.

Hay que conseguir que los jóvenes se conciencien de que es necesaria una movilidad sostenible. La bicicleta aporta grandes beneficios, económicos, de salud y sobre todo para el medio ambiente. Desplazarte a la Universidad, al trabajo o a la escuela en bicicleta no supone esfuerzo para uno mismo, pero favorece al medio en el que vivimos.


ZER MODUZ GOAZ?

Pasa den martxoaren 23an, gure iradokizunak aurkeztu genizkion Kalapie elkarteari. Bileran ideia bakoitzaren abantailak eta desabantailak eztabaidatu ziren, hauek kontuan hartuta, prototipo berri bat aurkeztuz. Eskatutako helburuak lortzeko, 3 estrategiatan oinarritzen da proiektu hau, epe motz, ertain eta luzera.

Epe motzeko estrategia bizikleta itxurako giltzatakoak kanpusean dauden motorretan zintzilikatuko ditugu, hauek mezu bat izango dute.

Epe ertainekoa berriz, apirilaren 29an unibertsitatean egingo den ekintza izango da. Unibertsitateko ekintzetaz arduratzen den IKDko taldearekin batera Kalapie eta Unibertsitatearen arteko harremana sustatzeko asmoz.

Azkenik, epe luzeko estrategiari dagokionez, helburua EHU, Kalapie, Diputazioa, Udaletxea eta interesa duten elkarteen arteko harremana sustatu nahi da sare bat osatuz.

¿QUÉ TAL VAMOS?

El pasado 23 de marzo presentamos nuestras propuestas a la asociación de Kalapie. En esta reunión se debatió sobre las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, y a partir de las mismas, construimos un nuevo prototipo que presentaremos finalmente.

Consiste en tres estrategias, a corto, medio y largo plazo que consideramos pueden lograr los objetivos demandados. La estrategia a corto plazo consiste en la distribución entre las posibles motos que se encuentren alrededor del campus, de unos llaveros con forma de bicicleta que llevan consigo un mensaje.

La estrategia a medio plazo, es el taller que realizaremos el día 29 de abril en la Universidad. Compartiremos espacio con el grupo IKD que se encarga de las actividades de la UPV, ya que consideramos conveniente fomentar la relación entre Kalapié y la Universidad.

La estrategia a largo plazo, en el que el punto central es fomentar y crear una red de relación entre UPV, Kalapie, Diputación, Ayuntamientos y posibles asociaciones y entidades que estuvieran interesadas.

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.