Euskal Herriko Unibertsitsatea (UPV/EHU)

siglas_grande

Euskal Herriko Unibertsitatea Euskal Herriak bere unibertsitatea izateko historian zehar egindako saio-erreskadaren emaitza da, hiru campusetan banatuta dago gaur egungo Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde bakoitzeko bat.

La Universidad del País Vasco es el resultado de innumerables intentos de tener una propia universidad a lo largo de la historia. Está dividida en tres campus diferentes, uno por cada provincia de la comunidad autónoma.

http://www.ehu.eus/es/

ERRONKA: ur botilatuaren kontsumoa murriztu eta edateko uraren inguruko kontzientzia sustatzea.

RETO: reducir el consumo del agua embotellada y concienciar a la gente del uso del agua potable.


SAIOZ SAIO – SESIÓN A SESIÓN:

 2. saioa – 2ª sesión

Lehenik eta behin, lehendabiziko saioa pasata, hementxe aurkezten dizuegu gure taldea!

IMG_9988 (2).jpg

Honakoan, ezagutza jolas baten bitartez eman diogu hasiera saioari. Primeran pasatu dugu jolas honetan eta, beste partaideen izenak gogoratzearekin batera, lasaitu eta hasierako lotsa puntua alde batera utzi dugu.

Jarraian, “brain storming” (ideien bonbardaketa) egin dugu, hau da, ideia baten inguruan bururatzen zaizkigun proposamen guztiak bota; lehenik aterki baten erabilera anitzen inguruan (“brain storming”-ak zertan datzan ulertzeko) eta, ondoren, taldearen dinamika eta funtzionamenduari buruzkoa. Hainbat ideia bildu ostean, saioak aurrera doazen heinean ezarriko ditugun arauak erabaki ditugu (beharrezkoak direla baderitzogu). Honez gain, egunean zehar egindakoa akta batean bilduko dugula, drivea eta WhatssApp-aren bidez komunikatuko garela eta denon iritziak aintzat hartuko ditugula hitzartu dugu. Hasiera batean kosta egin zaigu martxa hartzea, baina, lehenengo proposamenak esanda, segituan hasi gara proposamen gehiago egiten eta proposamen hauei buruz eztabaidatzen taldearen antolakuntza definitzeko; ongi baitago hasiera batetik gauzak argi izatea taldearen funtzionamendua errazteko.

Jarraian, taldeko partaide bakoitzak kontzeptu bati buruzko “vision-board”-aren azalpena egin du. Honako kontzeptu hauek landu ditugu: IKD GAZtE, “Design thinking”, EHU/UPV-ko iraunkortasun saila, birziklapena, berrerabilpena, txorrotako uraren onurak eta ikaskuntza zerbitzua (“aprendizaje servicio”). Kontzeptu hauek gure erronkarekin zerikusia dutenez, primeran etorri zaigu gaian kokatzeko eta, gainera, informazio interesgarria eskuratu dugu; bai gure “vision-board”-a prestatzen, bai besteen aurkezpena entzuten.

Behin azalpenekin bukatuta, dinamizatzaileak emandako 5 hitzekin istorio bat osatu dugu sormena pizteko eta, azkenik, sormena martxan jarriz, proiekturako ideiak pentsatzen hasi gara hurrengo saioan eragile sozialari aurkeztu ahal izateko. Zer pentsatuko genuen? Ze proposamen aurkeztuko dizkiogu eragile sozialari? Hurrengo astean izango duzue erantzuna, jarraitu gure bloga kuxkuxeatzen!


Antes de empezar, una vez pasada la primera sesión ¡aquí os presentamos nuestro grupo!

IMG_9988 (2)

Esta vez hemos dado comienzo a la sesión mediante un juego de conocimiento. Nos lo hemos pasado en grande jugando y además de recordar los nombres de los otros participantes, nos hemos tranquilizado y hemos dejado de lado la vergüenza inicial.

A continuación, hemos hecho lo que se denomina como “brain stroming” (bombardeo de ideas); esto consiste en proponer todas las ideas que nos vienen a la cabeza sobre un tema. Primero hemos hecho uso de esta técnica en torno a los diferentes usos o funciones de un paraguas (para entender en qué consiste el “braing storming”) y, después, en torno a la dinámica y el funcionamiento del grupo. Después de haber recolectado unas cuantas ideas, hemos decidido que solamente estableceremos normas de grupo si lo consideramos necesario a medida que las sesiones vayan avanzando. Además, hemos pactado escribir un acta que recoja las actividades de ese día después de cada sesión y que utilizaremos el drive y el WhatssApp como medio de comunicación y, hemos recalcado que debemos considerar las opiniones de todos los participantes del grupo. Al principio nos ha costado cogerle el ritmo a la actividad, pero, una vez que hemos dicho las primeras propuestas, en seguida hemos empezado a producir más ideas y a debatir sobre ellas para definir cómo será la organización del grupo; ya que consideramos que tener las cosas claras desde el principio nos facilitará el funcionamiento como grupo.

Después, cada participante del grupo ha expuesto el “vision-board” sobre el concepto que se le había adjudicado. Estos son los conceptos que hemos trabajado: IKD GAZtE, “Design thinking”, sección de duración de la UPV/EHU, reciclaje, reutilización, beneficios del agua de grifo y aprendizaje servicio. Ya que estos conceptos están relacionados con nuestro desafío, nos han venido de primera para situarnos en el tema; y si esto no fuera poco, hemos obtenido información interesantísima, tanto preparando nuestro “vision-board” como escuchando la presentación de los demás.
Una vez terminadas las exposiciones, para poner en marcha la creatividad, hemos creado una historia con 5 palabras que nos ha dicho el dinamizador y, posteriormente, hemos empezado a pensar ideas para presentarselas a la inductora social. ¿Qué habremos pensado? ¿Qué propuesta expondremos a la inductora social? ¡Tendréis la respuesta la semana que viene, no dejéis de cotillear nuestro blog!


3. saioa – 3ª sesión

Gaurko egunean gure bi azpitaldeek beren prototipoak aurkeztu dizkiogu Aitxiberreri, EHUko iraunkortasun sailako gure eragile sozial denari. Bi prototipoetan gai berearen inguruan lantzen ditugu gure ideiak: kontzientziazioa.
Gure ustez kontzientziazioa oinarrizkoa da gure erronkari aurre egiteko; Botilako uraren erabilpena murriztea eta arraskako uraren erabilpena sustatzea ez da lan erraza, eta guztien laguntza beharko dugu hauxe gauzatzeko.

Aurreko asteko saiotik azpitalde bakoitza arlo batean egon da lanean. Adibidez, inkesta bat egin zitzaien gertuko pertsonei botilako eta arraskako uraren erabileraren inguruan, oinarrizkoa izan dana gure erronkaren helburuak finkatzeko, baita erronkari aurre egiteko bide berriak bilatzeko ere.
Gure erronkaren inguruan solasten egon gara eta kontzientziazioa zein informazioa zabaltzeko lehen neurriak kartelak egitea eta sare sozial bat sortzea izan da. Honen bitartez espero duguna da jendeak gaiaren inguruan hausnarketa azkarra egitea eta gaiaren garrantziaz konturatzea.

Halaber, zerbitzu egunerako erakusketak eta postuak antolatzea bururatu zaigu. Ideia honen inguruan pentsatzen egon gara, ea zer motako ekitaldiak egin ditzazkegun jendea erakartzeko eta informatzeko.

Berriz ere, gure taldea bi azpitaldetan banatu da; lehen azpitaldeak postuaren eta erakusketaren inguruan jardungo du eta bigarren taldeak sare sozialen kudeaketa eta kartelak banatzea izango du arduratzat.

Espero dugu interesgarria iruditu izana gure erronka!


En el día de hoy los dos subgrupos creados la semana pasada hemos presentado nuestros prototipos ante Aitxiber, nuestra coordinadora de la sección de sostenibilidad de la UPV/EHU. Los dos prototipos tienen un núcleo en común:  la concienciación.

En nuestra opinión la concienciación es básica para seguir adelante con nuestro reto; disminuir el uso de agua de botella y fomentar el uso del agua de grifo no es trabajo fácil, nos hará falta la ayuda de todos para seguir adelante.

Desde la sesión de la semana pasada cada subgrupo ha estado centrado trabajando sobre un aspecto. Por ejemplo, se pasó una encuesta a personas cercanas acerca del uso del agua embotellada y la de grifo, la cual ha sido básica para ponernos metas en nuestro reto, así como para encontrar nuevos caminos para realizar nuestro reto.

Hemos estado dialogando sobre nuestro reto y las primeras medidas para fomentar la concienciación sobre el tema han sido crear carteles y una red social. Por medio de esto esperamos que la gente tenga una pequeña reflexión sobre el tema y que se de cuenta de la importancia del tema.

Igualmente, hemos pensado hacer una exposición  y montar unos puestos el día del servicio. Pensando sobre esta idea hemos dialogado sobre posibles actividades para atraer a la gente e informarles sobre el tema.

Nuestro grupo se ha vuelto a dividir en dos subgrupos; el primero trabajara entorno al puesto y la exposición, y el segundo de ellos trabajará en mantener la red social y en colgar carteles de información.

Esperamos que nuestro reto os resulte interesante!


4. saioa – 4ª sesión

Aurreko asteartean taldekideak mahai baten inguruan jarri eta aurreko eguneko klasean Aitxiberrek esandakoarekin lotutako ideiak kontuan izanda gure iritziaren arabera hitz bat idatzi genuen, gero denak biltzeko eta idatzitakoaren zergatiak eta arrazoiak eman genituen.

Jarraian, aurreko astean jada zehaztu bezala, beste talde batzuekin elkartu ginen gure taldea bitan gelditzen zelarik eta talde bakoitzean ikasleen artean norberak bere erronkaren azalpenaren zer zati egingo zuen zehaztu zen, minutu batzuk geroago beste taldekoekin elkartu eta prototipoaren helburuak, nondik norakoak, azalpenak emateko.

Gure taldea banatu eta erronka azaltzean hartzaileek ideia eta helburuen bi alde on eta hobetzeko bi proposamen ematen zituzten, honek talde bakoitzari laguntza eskainiz. Ordu erdi edo egon eta gero talde bakoitzeko kideak elkartu ginen eta bakoitzaren erronkarekin jarraitu genuen.

Egindako bilerari buruzko iritzia eta lortutako ekarpenak eman genituen  eta  jarraian taldea bitan banatu eta batek kartela diseinatzen zuen bitartean besteak plastikozko botilen berrerabilpena sustatzeko eta kontzientziazioaren alde egiteko ikasle bakoitzak “hondakinari” emango zion erabilpen berria zehaztu genuen.

Beraz hau aurrera doa! Gogoz eta ilusioz ari gara lanean!


El pasado martes los compañeros de nuestro grupo nos reunimos alrededor de una mesa y cada uno escribió una palabra, acorde con nuestra opinión y las ideas que Aitxiber nos dio en la clase anterior, para después juntarlos todos y diéramos la explicación de por qué lo habíamos escrito. Seguidamente nos separamos en dos grupos y nos reunimos con gente de otros grupos, para que cada uno asignado ya a una tarea, explicáramos el reto y el prototipo con el que estábamos trabajando. 

20160322_165503

Después de la explicación del proyecto del grupo los remitentes decíamos lo que les había parecido bien y lo que mejorar y cómo lo podían hacer. Pasada media hora nos reunimos con nuestro grupo para continuar con el reto. Hablamos sobre cómo nos fue en la reunión y las nuevas ideas que nos dieron (pedir ayuda a los estudiantes de química y buscar el apoyo de los alumnos que querían el cambio de los grifos en la UPV).

Una vez más, nos separamos en dos grupos para que cada uno hiciera una parte del proyecto; un grupo empezó a diseñar los carteles informativos que os mostraremos más adelante, mientras que los del otro grupo especificaban ideas para fomentar la concienciación,  la reutilización de las botellas de plástico, la visualización del daño medioambiental, etc. 

¡Esto va para adelante! ¡Seguimos trabajando con ganas e ilusión!


5. saioa – 5ª sesión

Kaixo!!

Gaur bigarren aldiz Atxiberrekin egon gara (gure eragile soziala), baina honakoan skype-aren bidez! Badirurdi dena ondo doala eta pozik dagoela egiten ari garen lanarekin!! Gainera, EHUko ur botila berrerabilgarrien inguruan informazio berria eman digu; lortzen baditugu hauek ikusteko edo bat irabazteko…? gure postuetara hurbildu beharko zarete!! Hala ere, lortzen ez baditugu etorri informazio interesgarri pilo bat baitugu zuei kontatzeko!!! Bi egun erabaki ditugu zerbitzu egunerako, beraz, ez dago arrazoirik ez joateko:

Apirilak 19                     

11:00tatik 14:00etara   GELATEGIA eta KAFETEGIAren artean.

Apirilak 21

12:00etatik 14:00etara EKONOMIA fakultatearen ondoan (euririk ez badu egiten) GELATEGIA eta KAFETEGIAren artean (euria egiten badu).

Bestetik, gure proiektuari forma gehiago eman diogu, eguna geroz eta hurbilago baitago! Gure ideiak jada ez dira formarik gabe buruan genituenak, orain errealitatera eraman ditugu eta oso ongi geratzen ari da, ikusi nahi baduzue nola geratuko den dena hurbildu zaitezte goian aipatutako lekuetara esandako egunetan!!!

Laister arte!!


¡Hola!

Hoy hemos tenido nuestro segundo encuentro con Atxiber (nuestra agente social), esta vez, vía skype y parece que todo marcha bien, está contenta con lo que estamos haciendo! Además nos ha dado más información sobre las botellas reutilizables de EHU y puede que consigamos algunas para el día de servicio, si las conseguimos tendréis que venir a verlas o a ¿ganároslas….? y si no las conseguimos aun así tenemos muchas cosas interesantes por contaros ese día!! Hemos elegido dos días para el servicio así que no tenéis escusa para no venir, los días serán:

19 DE ABRIL 

de 11:00 a 14:00  entre el AULARIO y la CAFETERÍA .     

21 DE ABRIL 

de 12:00 a 14:00 cerca de la facultad de ECONOMÍA (si no llueve) entre el AULARIO y la CAFETERÍA (si llueve).

Por otro lado, también hemos ido dándole más forma a nuestro proyecto, ¡¡ya que el día se está acercando!! Nuestras ideas ya no son esas cosas sin forma clara que teníamos en la cabeza, ahora las hemos llevado a la realidad y está quedando algo muy chulo que solo podréis ver los días mencionados en esos sitios, ¡¡¡Así que animaros!!!!
Os esperamos!!!6. saioa – 6ª sesión

Kaixo!!

Zerbitzua prestatzeko, astelehenean eta asteartean elkartu ginen guztiok.

Astelehenean, botilen mendiarekin hasi ginen, zerbitzurako kartela egin genuen eta fakultateetan pegatzeko kartel informatiboak inprimatu genituen.

Asteartean, aurreko eguneko lanarekin jarraituz, bi taldetan banatu ginen, batak botilen mendia bukatzeko eta besteak fakultateetan kartelak pegatzeko. Lan hauek egin eta gero, denok elkartu ginen zerbitzu egunari buruz azken xehetasunak finkatzeko. Zerbitzu egunean bakoitzak izango duen zeregina ezarri genuen eta egun honetarako falta diren azken eginbeharrak banatu genituen. Oraindik badugu lana aurretik baina gogotsu gaude erronkarekin aurrera jarraitzeko!!

Azkenik, aurreko saioan erabakitakoa aldatuz, zerbitzua bi egunetan egin beharrean batean egitea pentsatu genuen: Apirilaren 21ean 11:00-14:00 bitartean GELATEGIAREN eta KAFETEGIAREN artean. Beraz, animatu eta pasa zaitezte bertatik!!

Laster arte!!


¡¡Hola!!

Para preparar el proyecto, decidimos quedar todos el lunes y el martes.

El lunes, empezamos con la montaña de botellas, hicimos el cartel para el día del servicio e imprimimos los carteles informativos para pegarlos en las facultades.

El martes, continuamos con lo que empezamos el día anterior, para eso nos dividimos en dos grupos, uno siguió con la montaña de botellas y el otro fue a las facultades a pegar los carteles. Después de acabar con estos trabajos, nos juntamos todos de nuevo para hablar sobre los últimos detalles del día del servicio. Fijamos la función de cada uno para el día del servicio y repartimos las tareas que faltan para este día. ¡¡Todavía tenemos trabajo por delante, pero estamos con ganas para seguir adelante con el proyecto!!

Para acabar, cambiando lo que hablamos la sesión anterior, decidimos hacer el servicio un día en vez de dos: el 21 de abril de 11:00 a 14:00 entre el AULARIO y la CAFETERÍA. ¡¡Así que animaros y pasaros por ahí!!

¡¡Hasta pronto!!


7. saioa: ZERBITZUA – 7ª sesión: SERVICIO

IEPA!

Gure erronkari amaiera emateko, gaur goizean (apirilak 21) zerbitzua eskaini dugu Aulategia eta kafetegiaren artean.

20160421_105828

Gure helburua jendea iturriko uraren abantailez eta botilakoaren desabantailez kontzientziatzea zelarik, hiru zatitan banatutako postua jarri dugu. Bertan, botilako urak ingurumenean, osasunean eta ekonomian dituen ondorioak erakutsi dizkiegu pasatu direnei, azalpen zein joko bidez.  Bukatzeko, iturriko ura sustatzeko beraiek zituzten ideiak gurekin konpartitzeko eskatu diegu eta berrerabiltzeko botilak banatu ditugu hurbiltzen zen jendearen artean.

Jende asko erakartzea lortu dugu, ideia berri asko jaso ditugu eta askorengan interesa piztea lortu dugu. Beraz, oso pozik gaude eskuratu dugun guztiarekin!!

Eskerrik asko bertatik pasa zareten guztioi!!

2016-04-21 13.26.02


¡¡Hola!!

Para finalizar nuestro proyecto, hoy (21 de abril) a la mañana hemos ofrecido el servicio entre el Aulario y la cafetería.

20160421_105828

Nuestro objetivo era concienciar a la gente de las ventajas del agua de grifo y las desventajas del agua embotellada, y para ello hemos organizado un puesto dividido en tres secciones diferentes. Aquí, mediante juegos y explicaciones, hemos enseñado a la gente que ha pasado las consecuencias del agua embotellada en el medio ambiente, la salud y  la economía. Para acabar, les hemos pedido que compartan con nosotros sus ideas para fomentar el agua de grifo y hemos repartido botellas reutilizables entre la gente que se acercaba.

Hemos conseguido atraer a mucha gente, recogiendo muchas nuevas ideas y conseguido despertar el interés en muchos de ellos. ¡¡Por lo tanto, estamos muy contentos con todo lo logrado!!

¡¡Muchas gracias a todos/as los/las que habéis pasado por ahí!!

2016-04-21 13.26.02


Azken saioa – Última sesión

Azken eguna iritsi da!! Gezurra ematen du jada 2 hilabete pasa direla hasi ginetik baina moduluari amaiera emateko eguna iritsi da… Gaurkoan, moduluan parte-hartu dugun kide guztiak elkartu eta gure erronka, egin dugun lana eta zerbitzua besteei azaldu diegu. Luze ez egiteko dinamika batzuk tartekatu dira 3 aurkezpen bakoitzeko. Amaieran diplomak banatu zaizkigu parte-hartzaile guztiei.

Pena ematen du horrelako esperientzia bati agur esatea, non besteekin lan egitea eta jende berria ezagutzeaz gain gure ideiak errealitatera heltzen ikusi ditugun. Plazer bat izan da guretzat horrelako proiektu baten parte izatea!

Eskerrik asko eta laister arte IKD GAZtE!!


¡¡El ultimo día ha llegado!! Parece mentira que ya hayan pasado 2 meses desde que empezamos, pero ya ha llegado el día de despedirnos del módulo…. Hoy, todos y todas los/las que hemos participado en el módulo nos hemos juntado y hemos explicado a los demás nuestro desafío, el trabajo realizado y el día del servicio. Para que no sea pesado cada 3 presentaciones hemos hecho unas dinámicas en grupos. Al final, se han repartido los diplomas a todos/as los/las participantes.

Da pena despedirse de una experiencia así en la que, además de aprender a trabajar en grupo y conocer gente nueva, hemos visto cómo nuestras ideas se hacían realidad. ¡Ha sido un placer formar parte de un proyecto como este!

¡Muchas gracias y hasta la próxima IKD GAZtE!