Musikene-UPV/EHU mugikortasuna

musikene.jpg2001eko maiatzaren 2an Eusko Jaurlaritzak Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegiarentzat Fundazio Pribatua, Musikene, sortzea erabaki zuen (sortze-legea). Fundazio horren helburua diru-irabazirik gabe musika-irakaskuntzarekin zerikusia duten ekimen eta jarduerak sustatzea da, egoitza Donostian izanik.

ERRONKA: Musikenek haien jarduerak UPV/EHUren kanpusean ezagutzera ematea lortu nahi du. Aldi berean, UPV/EHUk aurrera eramaten dituen proiektuak Musikenen ezagutzera ematea lortzea da helburua. Horrela, elkarren arteko loturak eta harremanak estutzeko asmoarekin.


musikene.jpgMusikene es el Centro Superior de Música del País Vasco, creado por el Gobierno Vasco en el curso académico 2001-2002 para impartir las Enseñanzas Superiores de Música. Su objetivo primordial es proporcionar al alumnado un adecuado bagaje formativo que facilite su inserción en el mundo laboral.

RETO: Musikene quiere conseguir dar a conocer sus proyectos dentro del campus de la UPV/EHU. De igual manera, le gustaría que se conociesen los proyectos que se lleven a cabo en la UPV/EHU dentro de Musikene. De ésta manera, se quiere estrechar las relaciones entre las dos organizaciones.