ONCE

 

images

ONCE irabazi asmorik gabeko erakunde sozial bat da eta bere helburu nagusia ikusmen urritasuna duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea da.

ERRONKA: Ingerieritza Informatika Graduko 1. kurtsoa egiteko itsu batek izan litzakeen oztopo nagusiak identifikatu eta gainditzeko plana burutu.

ONCE es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual.

RETO: Detectar las principales barreras que una persona invidente tendría en 1º del Grado en Ingeniería Informática y diseño del plan para superarlas.

http://www.once.es/new


SAIOZ SAIO – SESIÓN A SESIÓN:


2. saioa – 2ª sesión

2016/03/08

Bigarren saio honi hasiera emateko, elkar ezagutzen lagundu ziguten dinamika batzuk egin genituen. Hau eta gero, “brain storming” bat egin genuen, gure ustez lan talde batean behar diren gauzak identifikatzeko. Errespetua, enpatia, sormena, lankidetasuna eta antolakuntza bezalako kontzeptuak atera ziren. Ondoren, taldekide bakoitzak egindako vision booard erakutsi eta azaldu genituen.

Atsedenaldi bat egin eta gero, proiektua prototipatzen hasi ginen. Ideiak indibidualki garatzen hasi ginen, ondoren beste taldekide batekin kontrastatzeko. Hemendik beste ideia multzo bat garatu, eta beste bikote batekin kontrastatu genuen. Saioa amaitzerako 4 pertsonaz osatutako bi talde genituen, bakoitza bere prototipoarekin. Tlde bakoitzak hurrengo asterako aurkezpen txiki bat prestatuko du, prototipoak eragile sozialari aurkezteko.

Aipatzekoa da ere saioan zehar erabaki batzuk hartu zirela taldearen funtzionamenduari buruz:

 • Taldekide batek ezin badu saio batetara azaldu, edo ezin badu bere etxekolanen zatia egin, aldez aurretik abisatu beharko du, bere zatia beste taldekideen artean banatzeko, Onetaz gain, ordu ez presentzialekin konpentsatu beharko du.
 • Whatsap talde bat sortuko da, dinamizatzailearekin batera.
 • Drive karpeta bat sortuko da, garatzen diren dokumentu guztiak taldekide guztien eskura egoteko.
 • Saioak 10 minutu lehenago hasiko dira

Comenzamos la sesión con algunas actividades dinámicas que nos ayudaron a conocernos mejor. Hicimos un “brain storming” sobre lo que es para nosotros el trabajo en equipo, en el cual surgieron conceptos como: respeto, compañerismo, organización, originalidad, empatía… Después enseñamos al grupo el vision board que habíamos realizado (IKD, Aprendizaje Servicio, Design Thinking…).

Tras un descanso, comenzamos con el prototipo para el proyecto. Empezamos pensando algunas ideas de manera individual, después las contrastamos con un compañero, seguimos comparándolas por parejas y terminamos formando dos grupos de cuatro personas. El objetivo para la siguiente semana era que cada grupo creará una presentación de su prototipo para mostrárselo al agente social.

Cabe mencionar que a lo largo de la sesión se fueron tomando una serie de decisiones de grupo:

 • Si alguien no puede asistir un día o hacer alguna tarea para el trabajo del grupo, deberá avisar con tiempo para que su parte se reparta entre los demás. Además, luego lo compensará con horas no presenciales.
 • Se creará un grupo de Whatsapp con el dinamizador.
 • Se dispondrá de una carpeta compartida en Google Drive para ir añadiendo todos los documentos que se vayan realizando, de forma que todos los componentes del grupo puedan verlos.
 • Las sesiones empezarán 10 minutos antes.

3. saioa – 3ª sesión

Hirugarren saio honetan ONCEren sedera joan gara, erakundea eta honen baliabideak ezagutu eta guk garatutako bi prototipoak aurkeztu ahal izateko.

20160315_160847.jpg

Lehenik eta behin, ONCEk eskeintzen dituen hainbat baliabide erakutsi dizkigute: liburutegia, denda, eta erabiltzen dituzten programa informatiko desberdinak adibidez. Ondoren, talde bakoitzak bere prototipoa aurkezteko aukera izan du. Bi taldeak amaitzerakoan, gure eragile sozialak dituen ideiak eta guk garatutako ideiak hari desberdin bat jarraitzen dutela konturatu gara, gu akzesibilitate fisikoan gehiegi zentratu gara eta, fakultatean bertan ematen diren asignaturak eta gaiak alde batera utzita.

Saioari amaiera emateko taldean elkartu gara, proiektuari beste ikuspuntu hori nola eman zehazteko, eragile sozialaren eskutik jasotako feedback hori kontuan hartuz. Amaitzeko, zein puntu landuko ditugun zehaztu da, eta lanaren banaketa egin dugu, hau ahalik eta modu eraginkorrenean egiteko.

Gaur eta egela: Hurrengo saioan denen artean.

 • Akzesibilitatea: Enya Informatikako fakultatean, eta beste guztiak ingurukoak.
 • Asignaturak: Julen Xabiren laguntzarekin.
 • IBT CRI: Arrate eta Irati.

En la tercera sesión hemos acudido a la ONCE, para conocer la asociación y los recursos con los que cuentan y exponer los prototipos que hemos llevado ambos grupos.


Primero, nos ha enseñado los diferentes recursos que cuentan en la ONCE, como la tienda, la biblioteca o diferentes programas de ordenador que utilizan. A continuación, hemos expuesto cada grupo los prototipos preparados.

20160315_171653.jpg

Cuando ambos grupos hemos finalizado, nos hemos dado cuenta que las ideas que se han presentado y las que tenía nuestra agente social en la mente discrepaban, puesto que nos hemos centrado mucho en la accesibilidad física y no tanto en cómo desarrollar las asignaturas, en cómo realizar la adaptación curricular para que el alumno tenga la opción de lograr las competencias a alcanzar en la carrera.

La última parte de la sesión nos hemos juntado el grupo entero para hablar sobre cómo redirigir el proyecto y reajustar el problema teniendo en cuenta el feedback recibido por el agente social. Al final, se ha decidido en qué aspectos nos queremos centrar y en cómo dividirnos estas partes para recopilar información.

 • Gaur y egela: Todos/as la próxima sesión.
 • Accesibilidad: Enya en la facultad de informática y el resto mira los alrededores.
 • 3 Asignaturas: Julen con la ayuda de Xabi.
 • IBT CRI: Arrate e Irati.

4. saioa – 4ª sesión

Laugarren saioari hasiera emateko, hirugarren saioan, hau da eragilearen etxera Joan gineko sentsazioak komentatu genituen guztien artean.Saioarekin jarraitzeko, IKDn parte hartzen duten talde ezberdinekin bildu ginen elkarri talde bakoitzaren erronka azaltzeko eta horrela, talde bakoitzak duen erronkari buruz hiru aipamen positibo egin genituen. Horrez gain ere, taldekideei laguntzeko asmoarekin, hiru ideia bota genituen erronka bakoitza hobetzeko asmoarekin.  20160322_165503.jpg

Gure kasuan, ekintza hau oso lagungarria izan zen zerbitzu egunean aurrera eraman behar genituen bi ideiak zehazteko.  Alde batetik, zerbitzu egunean konkurtso bat jarriko dugu martxan informatikako ikasleentzat. Konkurtso honetan, eragile sozialak planteatutako erronka planteatuko diegu ikasleei eta proiektua modu egokienean aurrera ateratzen duen ikasleari bi kreditu emango zaizkio.

Bestalde, zerbitzu egunean ekintza desberdinak egingo ditugu kanpuseko ikasleekin. Horretarako, begiak estaliko dizkiegu itsu batek sentitzen duena nabaritzeko asmoarekin.
Saioa amaitzeko, zerbitzu egunean aurretik aipatutako ideiak aurrera eramateko egin beharrekoa pentsatu genuen.


Para comenzar la cuarta sesión comentamos entre todos lo que habíamos percibido y como nos habíamos sentido después de presentarle los prototypings a la agente social.

Para continuar con la sesión, nos reunimos con los diferentes grupos de IKD para explicarnos unos a los otros en que se basa el proyecto que estamos llevando adelante. Y así, poder sacar tres cosas positivas de cada proyecto y aportar tres ideas a cada grupo para ayudarles a llevar adelante el proyecto.

4.saioko posta (2)

En nuestro caso, esta actividad nos vino muy bien para saber  que dos idea íbamos a llevar a cabo el día del servicio. Por un lado, pondremos en marcha un concurso, que consiste en plantearles el reto que nos planteó la agente social a los alumnos de informática y al alumno que mejor sepa afrontar este proyecto se le darán dos créditos.

Por otro lado, el día del servicio haremos diferentes actividades como taparles los ojos a diferentes alumnos del campus para ponerse en el papel de una persona invidente.Para terminar la sesión, estuvimos comentando cómo llevar a cabo las dos ideas planteadas anteriormente.


5. saioa – 5ª sesión

Bostgarren saioan, eragile sozialekin kontrastea egiteko bilera izan genuen. Arratsaldeko lauretan geratu ginen, eta gure proiektu aurkeztu genien, aurrekoa baino gehiago gustatuko zitzaielakoan. Haien erantzuna, ordea, ez zen oso positiboa izan, eta beraiekin hizketan egon ginen denbora luzez, proiektua hobetzeko gomendioak entzuten. Beraien proposamena, edo nahia, zerbait praktiko eta zehatzagoa egitea zen, izan ere, gure proiektua nahiko teorikoa baitzen eta praktika era orokor batean bideratzeko asmoa baitgenuen, sensibilizazioaren atalarekin lotua.

20160405_184803.jpg

Praktika informatikaren arlo zehatzera bideratzea ideia ona iruditu zitzaigun eta sensibilizazio ariketaren ordez programa informatikoekin froga batzuk egitea erabaki genuen. Itsua den ikasle batek erabiliko lituzkeen programak ondo dabiltzala egiaztatzeko. Lehiaketaren ideia ongi iruditu zitzaiela aprobetxatuz, hitzaldiaren egunean bertan ordenagailuen proba txertatzea pentsatu genuen, lehiakideek azalpenak jaso ondoren praktikan nola funtzionatzen duen ikus dezaten.

Eragileekin bilera amaitutakoan, gure artean hitz egiten egon ginen. Denok, gutxi gora-behera, antzeko inpresioa genuen, izan ere argi baitzegoen eragileei gure proiektua asko gustatzen ez zitzaienik. Hala ere, proiektua hobetzeko aukera bat bezala ikusi genuen eta pozik geratu ginen lortutako emaitzekin.

Saioaren amaieran, hurrengo egunerako lanak banatu genituen, zerbitzuaren eguna prestatzeko azkeneko eguna izango baitugu.


En la sesión del cinco de abril, tuvimos el contraste con las agentes sociales. Nos reunimos con ellas a las 16:00h y les expusimos nuestras ideas, las cuales habíamos modificado desde el último contraste que tuvimos con ellas para intentar mejorarlas. A pesar de ello, las agentes no se mostraron muy conformes con nuestra propuesta y estuvimos debatiendo los cambios que podíamos hacer para mejorar. Nos propusieron hacer algo más práctico y también más concreto, ya que nuestra propuesta era principalmente teórica a lo que el objetivo del proyecto se refiere, y la parte práctica la habíamos enfocado más en desde un punto de vista general.

20160405_184803

Decidimos que podía ser una buena idea centrar más la parte práctica y cambiar el recorrido de sensibilización que habíamos pensado por una prueba real de los programas que deberá utilizar el alumno invidente si realiza la carrera. Ya que la idea del concurso no les pareció mala, pensamos que podía ser buena idea incluir en el día de la charla a los participantes del concurso la prueba de los programas en una sala de ordenadores.

Cuando las agentes se fueron, estuvimos hablando de las impresiones que habíamos tenido en el contraste. Todos coincidimos en que nos habíamos sentido un poco atacados, pero que finalmente nos había servido para mejorar nuestro proyecto. Por eso, podemos considerar que el contraste cumplió su objetivo y fue una crítica constructiva.

Al final de la sesión, dividimos el trabajo que tenemos que hacer para el día del servicio, ya que la siguiente sesión es la última para prepararlo.


6. saioa – 6ª sesión

Saio honetan, lehengo egunean banatutako lanarekin jarraitu dugu, eta zerbitzu egunari azken zertzelada batzuk eman dizkiogu. Lan banaketa hau izan da.

– Irati eta Idoia: klaseetako hitzaldi motzen gidoia idatzi, posterrak Campusean zehar ipini eta ikasleei bidaliko diegun mezua idatzi.

– Vanessa, Leize eta Maialen: Apirilaren 26an emango dugun hitzaldiaren gidoia idatzi eta proiektu amaierako txostena egiten hasi.

– Enya, Julen eta Arrate: hiru ikasgaien txostena idatzi.

Bukatzeko, nork eta zein klasetan egingo dituen hitzaldiak banatu ditugu.

20160412_170023


Durante esta sesión hemos retomado las tareas que asignamos el día anterior, y le hemos dado las últimas pinceladas al día del servicio. Este ha sido el reparto de trabajos:

– Irati e Idoia: escribir el guión del asalto en las clases, colocar los carteles del concurso y escribir el correo que se enviará a los alumnos.

– Vanessa, Leize y Maialen: escribir el guión de la charla del día 26 de abril y empezar el informe que entregaremos al final del proyecto.

– Enya, Julen y Arrate: escribir el informe de las tres asignaturas.

Por último, hemos asignado quién irá a cada asalto en las clases y los horarios de las clases.

20160412_1828367. saioa: ZERBITZUA – 7ª sesión: SERVICIO

Pasa den Apililaren 26an, ONCE, IBT CRI eta EHU/UPVko Informatika fakultatearen erronkaren zerbitzua egin zen. Zerbitzuaren oinarria, proiektuan zehar aztertutakoa fakultateko ikasle batzuei aurkeztea eta azaltzea zen, hauek bere ikuspuntua erabiliz prototipoa hobetzen jarraitzeko ideiarekin.

20160426_162307.jpg

Aurkezpena arratsaldeko 15:00etan hasi zen. Lehenengo 20 minutuetan gutxi gora bera prototipoaren ezaugarriak azaldu ziren, hots, fakultateak hautatutako hiru asignaturetan egin beharreko moldaketak, eta irakasle guztiek jarraitu beharreko pauta edo arau nagusi batzuk. Nahiz eta hasieran ikasleak jarrera oso aktiboa ez eduki, pentsa baino emaitza hobeak lortu genituen ORCA pantaila irakurgailua probatzeko garaian.

Parte hartzaileak ez ziren pantaila irakurgailua probatzera mugatu. Programaren oinarrizko erabilpenak ikusi ondoren, graduan erabiltzen dituzten programa desberdinekin probatu zuten, erabili daitekena eta ezin daitekena kontrastatuz.
Oso pozik gaude zerbitzu honetan lortu denarekin. Nahiz eta zailtasun eta eragozpen asko aurkitu proiektua aurrera eramateko garaian, uste dugu, Informatika Fakultatearen laguntzari esker, proiektu honek etorkizun oparoa duela.


El pasado día 26 de Abril se realizó el servicio del reto en colaboración con ONCE, IBT CRI y la Facultad de Informática de EHU/UPV. El servicio consistió en presentar y explicar lo analizado durante el transcurso del proyecto a los alumnos de la facultad, para que estos puedan continuar mejorándolo desde su punto de vista.

20160426_162307.jpg

La presentación comenzó a las 15:00 de la tarde. Durante unos 20 minutos más o menos, se explicaron las características de nuestro prototipo, es decir, los cambios necesarios en cada una de las tres asignaturas elegidas por la facultad, así como unas pautas generales a seguir por los profesores. Aunque los asistentes se mostraron poco participativos al comienzo, superaron con creces nuestras expectativas a la hora de probar el lector de pantalla ORCA.

Los participantes no se limitaron a probar el lector de pantalla. Tras probar las funcionalidades básicas del programa, probaron a llevar a cabo diferentes actividades, y a usar diferentes programas que estos utilizan en el grado, contrastando lo que se puede utilizar y lo que no.

Estamos más que satisfechos con lo que se consiguió en este servicio. Aunque nos hemos encontrado con mucha dificultades y contratiempos a la hora de llevar a cabo este proyecto, creemos que, gracias a la ayuda de la facultad de ingeniería informática, este proyecto tiene un gran futuro.