SARETUZ

Logo-Saretuz-Color1-352x420

Saretuz Donostiako kontsumo kontziente eta eraldatzailearen aldeko sarea da. Kontsumo arduratsu eta berritzailea sortzen dute, bizitza erdigunea den eta ekonomia bere zerbitzura dagoen gizarte batean oinarria dutena.

ERRONKA: Saretuzen irizpideetan oinarrituz, unibertsitatean kontsumo arduratsua sustatzea.

Saretuz es una red que apoya un consumo consciente y transformador. Crean un consumo responsable e innovador, en el que el consumo forma parte del día a día y de la economía.

RETO: Introducir y llevar a cabo un consumo responsable en la universidad en base a los criterios de Saretuz.

http://www.saretuz.com/


SAIOZ SAIO – SESIÓN A SESIÓN:


2. saioa – 2ª sesión

2016/03/08

YL.png

Hasieran pare bat dinamika egin ditugu lotsa galtzeko eta oso ondo pasa dugu!

Ondoren, Brain Storming bat egin dugu zenbait objekturen ez ohiko erabilera gaitzat zuelarik. Beranduago erabiliko dugun Braim Storming kontzeptua hobeki ulertu eta barneratzeko.

Talde funtzionamendu on bat bideratzeko asmoarekin “arau” batzuk zehaztu ditugu guztion artean eta bakoitzak eginda ekarri behar zuen Vision Boardak aurkeztu ditugu banaka. Guztiok ekarri dugu egina!!

Jarraian, erlaziorik ez zuten 5 hitz lotu eta esaldi nahiz istorio txiki batzuk egin ditugu, apur bat irudimena garatu eta motorrak berotzeko.

Eta azkenik prototipatzen hasi gara!! SARETUZen eskutik Unibertsitatean kontsumo arduratsua sustatzea delarik gure erronka. Erronka burutzeko genituen ideiak idazten hasi gara, Brain Storming moduko bat eginez baina oraingoan gaiari lotuta. Lehendabizi banaka, ondoren binaka edo hirunaka, eta azkenik taldeka.

Amaieran, 2 talde geratu gara eta hortaz 2 PROTOTIPO ezberdin egitea erabaki dugu. Datorren asterako pentsatuta eta aurkezteko prest eduki behar ditugu, beraz kontatuko dizuegu ea zer moduz…!


Al principio hemos hecho un par de dinámicas para perder la vergüenza y la verdad es que lo hemos pasado muy bien! Después de esto, hemos hecho un Brainstorming teniendo como ejemplo el distinto uso de un objeto. Este ejemplo nos ha ayudado a comprender el concepto de un Brainstorming y para que se usa.

Con el objetivo de establecer un funcionamiento adecuado dentro del grupo, hemos establecido ciertas “reglas” y a continuación, hemos presentado los diferentes Vision Boards que teníamos que preparar cada miembro de nuestro grupo. Todos los hemos traido bien preparados!

Una vez terminadas las presentaciones, hemos hecho otro pequeño juego que consistía en juntar cinco palabras que no tenían ninguna relación entre ellas en una misma frase. Con esto hemos conseguido activar nuestros cerebros e imaginación e incluso han salido unas historias muy divertidas!!

Por ultimo, hemos empezado a prototipar! Nuestro desafio es de SARETUZ y consiste en encontrar distintas formas para que el consumo en la universidad sea un consumo responsable. Para ello, hemos empezado a hacer otro Brainstorming para proponer diferentes ideas. Primero hemos empezado a hacerlo individualmente, luego en grupos de dos y de tres y al final engrupos de tres y cuatro personas. Al final han salido dos prototipos diferentes.

Para la próxima semana tendremos que preparar y presentar bien estos dos prototipos, ya que tendremos que explicar los mismos a los miembros de
Saretuz. Ya os contaremos la próxima semana que tal nos ha ido!!


3. saioa – 3ª sesión

Aurreko astean gure taldea bitan banatu , aste hontako saioan Saretuz-i gure proposamnaren bi prototipo ezberdin aurkezteko helburuarekin. Hau dela eta, ordu erdi lehenago geratu gara gure aurkezpenen errepasatzeko. Saretuz-eko ordezkaria agertzean, gure burua aurkeztu dugu eta gure prototipoak aurkeztu ditugu. Ondoren, Maiderrek, Saretuz-eko ordezkariak, gure prototipoei buruzko iritzia eman digu, eta dirudienez, oso gustora geratu da.20160315_160243.jpg

Gure prototipoetan gai ugari proposatu genituenezm eta denak batera burutzea ezinezkoa dela iruditu zaigunez, bi ekintzetan zentratzea erabaki dugu: Bigarren eskuko truke azoka batean eta Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskolako kafetegian bertako produktuak sustatzea. Azkenik, bi proiektu hauek burutzeko lehenengo pausuak finkatu ditugu.


La senaba pasada dividimos en dos nuestro grupo, con el fin de presentar a Saretuz dos prototipos diferentes de la propuesta que se nos hizo. Por ello, esta semana hemos quedado con media hora de antelación para repasar los últimos matices de las presentaciones. Al llegar Maider, la representante de Saretuz, nos hemos presentado y hemos procedido con las presentaciones.

20160315_175739.jpgUna vez acabadas, Maider nos ha dado su opinion sobre éstas, las cuales han sido positibas. En nuestros dos prototipos abarcábamos muchas actividades, las cuales son imposibles de realizar todas a la vez. Por lo tanto, hemos decidido quedarnos con dos de ellas: Un mercado de trueque de objetos de segunda mano y promover  productos autóctonos en la cafeteria de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Para acabar, hemos definido los primeros pasos para realizar estas dos actividades.


4. saioa – 4ª sesión

Laugarren saio honetan, gainontzeko proiektuetako taldeei gure prototipoa aurkeztea tokatzen zitzaigun. Lehenbizi aurreko saioko aurkezpenari buruz hitz egiten hasi gara, izan genituen sensazioen inguruan batez ere. Berotzen hasteko dinamika txiki bat egin dugu kantuan oinarritua eta nahiz eta ez zaigun oso ondo eman pixka bat martxan jartzeko balio izan digu.

20160322_163742.jpg

Beste taldeei gure lana aurkezteko unea iritsi da eta errepaso azkar bat eman diogu prototipoari eta taldea bitan banatu dugu. Batzuk gelan bertan geratu gara eta besteak beste gela batera joan dira beste talde batzuekin elkartzeko.

Gela bakoitzean  5 talde ezberdin elkartu gara eta 3 minutuz aurkeztu ditugu bakoitzak bere prototipoa. Talde bakoitzak ere gainontzekoen feedbackak jaso ditu, hau baitzen saio honetan garrantzi handiena zuena.

Amaitzeko berriro ere talde oso elkartu gara eta jasotako feedbacak jaso eta zerrendatu ditugu. Eta behin hau eginda gure prototipoko puntuak zehazten hasi gara, hurrengo saioan berriro ere Saretuzeko ordezkariari aurkeztu beharko baitiogu.


En esta cuarta sesión nos tocaba presentar nuestro prototipo al resto de grupos de IKD. Hemos empezado hablando sobre la presentación de la anterior sesión, sobre todo a lo referido a la sensación con la que nos quedamos, que fue positiva. Para entrar en calor hemos hecho una dinámica tipo “Furor”, basado en canciones y aunque no se nos ha dado del todo bien nos ha valido para ponernos en marcha.

Una vez llegado el momento de presentar nuestro trabajo al resto de grupos le hemos dado un rápido repaso al prototipo y hemos dividido el grupo en dos. Unos nos hemos quedado en nuestra sala y los de más se han ido a otra para reunirse con el resto de grupos. Una vez organizados los grupos hemos empezado con las presentaciones y para ello cada proyecto disponía de 3 minutos. Después, lo que era lo más importante de esta sesión, cada grupo ha recibido un feedback del resto.

Para terminar, nos hemos vuelto a reunir el equipo completo y hemos redactado una lista con los feedback recogidos. Una vez realizada esta tarea nos hemos puesto a especificar los diferentes aspectos de nuestro prototipo, que en la siguiente sesión tendremos que presentar de nuevo a la representante de Saretuz.


5. saioa – 5ª sesión

Gaurko saioan eragile soziala etorri zaigu gurera, bigarren prototipoa entzutera. Aurkezpenean zehar eta amaieran eragileak galderak egin dizkigu eta baita ere bere iritzia eman. Bere galderak, pentsarazteko galderak izan dira eta bururatu zaizkigun gauzak argiago ikusteko adibidez, nola ikusten duzue zuek trukeko azoka?

Eragilea joan denean, berak emandako irizpideekin gure prototipoa eraldatzen joan gara, poliki-poliki zehazten saioan zehar eta nahiz eta oraindik gauza batzuk zehaztu gabe izan, trukearen eguna adibidez, gure azken prototipoa aurrera doala esan genezake.


En esta quinta sesión ha venido la agente social para oír nuestro segundo prototipo. Durante la presentación, nos ha hecho varias preguntas y nos ha dado su opinión. Sus preguntas eran para reflexionar y para tener las cosas más claras, por ejemplo, ¿Cómo imagináis la feria del intercambio?

Cuando la agente se ha ido nos hemos puesto a currar en nuestro prototipo. Con las cosas que nos ha dicho hemos ido transformando poco a poco y concretando los últimos detalles. Aunque todavía tenemos varias cosas, como la fecha del intercambio sin poner. Pero en las siguientes sesiones nos encargaremos de eso y terminares nuestro prototipo.


6. saioa – 6ª sesión

Gaurko saioari hasiera emateko aurreko astean genituen etxeko lanak komentatu ditugu, gure artean koordinatzeko eta informazio guztia ezagutzeko. Honekin batera gure erronkarako gai garrantzitsu batzuk jorratu ditugu (datak, dirua, kartelak, etab.) ondoren gai guztiak ixten joateko.

20160412_163732.jpg

Ikasleen artean egingo dugun Truke Azokaren azken detaileak zehaztu ditugu, parte-hartzaileak eraman behar dituzten objektuen zerrenda egin dugu, trukerako eguna, ordua eta lekua ere zehaztu dugu eta azkenik parte-hartzaileei email bidez emango dizkiegun gomendio batzuk zerrendatu ditugu, trukea ondo joateko helburuarekin eta ez-ulertuekin ez topatzeko.

Kafetegiko pintxoen zerbitzua zehazten hasi baino lehen Ikd-ko kamisetak banatzera etorri dira eta bidaia aprobetxatuz gure ideia hobeto ulertzeko galdera batzuk egin dizkigute eta ondoren, haiek ideia batzuk guri proposatu dizkigute. Ikd-kideak joan direnean zehazpenekin hasi gara, Psikologiako fakultateko kafetegira joan aurretik pintxo batuk pentsatu ditugu, proposamen batzuk haiei eramateko. Kafetegira hurbildu gara pintxoen proposamenekin baina hurrengo egunean bueltatzeko esan digute, momentu horretan zeuden langileak erabaki horiek hartu ezin zutelako.

Saioarekin bukatzeko zerbitzu guztiak errepasatu ditugu informazioa ondo antolatzeko,  falta diren azken detaileak zehazteko eta lanak banatzeko.


Para darle comienzo a la sesión de hoy hemos comentado los trabajos que teníamos que hacer la semana anterior en casa, para coordinarnos entre nosotros y conocer toda la información. A la vez que esto hemos aclarado algunos temas sobre el reto (fechas, dinero, carteles, etc.) para luego ir cerrando con los temas.

20160412_163722.jpg

Hemos concretado los últimos detalles del Truke Azoka que vamos a hacer con los alumnos, para esto hemos hecho la lista de los objetos que hay que llevar, la fecha, hora y lugar del truke, y finalmente hemos escrito unas recomendaciones que mandaremos por email a los participantes, para que vaya bien y no haya mal entendidos.

Antes de empezar a concretar el servicio de la cafetería, han venido a repartirnos las camisetas de Ikd y aprovechando el viaje nos han hecho unas preguntas para entender mejor nuestras ideas y después, nos han propuesto unas nuevas ideas. Cuando éstas se han ido, hemos empezado a concretar los últimos detalles, y antes de ir a la cafetería de la facultad de Psicología hemos pensado unos pintxos, para llevarles unas propuestas. Nos hemos acercado a la cafetería con nuestras propuestas pero nos han dicho que teníamos que volver al día siguiente, ya que los trabajadores que estaban en ese momento no podían coger esa decisión.

Para ponerle fin a la sesión, hemos repasado todos los servicios para organizar bien la información, para concertar bien los últimos detalles y repartir los trabajos.  


6. saioa – 6ª sesión

Gaurko saioari hasiera emateko aurreko astean genituen etxeko lanak komentatu ditugu, gure artean koordinatzeko eta informazio guztia ezagutzeko. Honekin batera gure erronkarako gai garrantzitsu batzuk jorratu ditugu (datak, dirua, kartelak, etab.) ondoren gai guztiak ixten joateko.

Ikasleen artean egingo dugun Truke Azokaren azken detaileak zehaztu ditugu, parte-hartzaileak eraman behar dituzten objektuen zerrenda egin dugu, trukerako eguna, ordua eta lekua ere zehaztu dugu eta azkenik parte-hartzaileei email bidez emango dizkiegun gomendio batzuk zerrendatu ditugu, trukea ondo joateko helburuarekin eta ez-ulertuekin ez topatzeko.

Kafetegiko pintxoen zerbitzua zehazten hasi baino lehen Ikd-ko kamisetak banatzera etorri dira eta bidaia aprobetxatuz gure ideia hobeto ulertzeko galdera batzuk egin dizkigute eta ondoren, haiek ideia batzuk guri proposatu dizkigute. Ikd-kideak joan direnean zehazpenekin hasi gara, Psikologiako fakultateko kafetegira joan aurretik pintxo batuk pentsatu ditugu, proposamen batzuk haiei eramateko. Kafetegira hurbildu gara pintxoen proposamenekin baina hurrengo egunean bueltatzeko esan digute, momentu horretan zeuden langileak erabaki horiek hartu ezin zutelako.

Saioarekin bukatzeko zerbitzu guztiak errepasatu ditugu informazioa ondo antolatzeko,  falta diren azken detaileak zehazteko eta lanak banatzeko.


Para darle comienzo a la sesión de hoy hemos comentado los trabajos que teníamos que hacer la semana anterior en casa, para coordinarnos entre nosotros y conocer toda la información. A la vez que esto hemos aclarado algunos temas sobre el reto (fechas, dinero, carteles, etc.) para luego ir cerrando con los temas.

Hemos concretado los últimos detalles del Truke Azoka que vamos a hacer con los alumnos, para esto hemos hecho la lista de los objetos que hay que llevar, la fecha, hora y lugar del truke, y finalmente hemos escrito unas recomendaciones que mandaremos por email a los participantes, para que vaya bien y no haya mal entendidos.

Antes de empezar a concretar el servicio de la cafetería, han venido a repartirnos las camisetas de Ikd y aprovechando el viaje nos han hecho unas preguntas para entender mejor nuestras ideas y después, nos han propuesto unas nuevas ideas. Cuando éstas se han ido, hemos empezado a concretar los últimos detalles, y antes de ir a la cafetería de la facultad de Psicología hemos pensado unos pintxos, para llevarles unas propuestas. Nos hemos acercado a la cafetería con nuestras propuestas pero nos han dicho que teníamos que volver al día siguiente, ya que los trabajadores que estaban en ese momento no podían coger esa decisión.

Para ponerle fin a la sesión, hemos repasado todos los servicios para organizar bien la información, para concertar bien los últimos detalles y repartir los trabajos.  


7. saioa: ZERBITZUA – 7ª sesión: SERVICIO

Zazpi astez lanean aritu ondoren, truke-eguna heldu da.

Taldekideok 12:30etan gelditu gara aularioko aterpean Bizilurrek antolatutako azokarekin batera burutu dugun trukea antolatzeko. Partaideak heldu aurretik objektuak jartzeko mahaiak jarri, partaideen zerrenda errepasatu eta trukea nola azaldu erabaki dugu, hauek heltzerako guztia prest egon zedin.

IMG-20160426-WA0014

13:00etan partaideak heldu dira eta bakoitzari lau pegatina banatu dizkiogu, bakoitzari zegokion zenbakiarekin. Pegatina hauetako bat soinean itsatsi dute eta beste hirurak eurek ekarritako objektuetan, horrela gainerako partaideek objektuen jabeak identifikatu ahal izateko. Izan ere, norberak gustuko zuen objektua eskuratzeko objektu horren jabearekin negoziatu behar zuen. Jarraian, objektu guztiak bost taldetan sailkatu ditugu: arropak; osagarriak; bideo, liburu, CD eta bideojokoak; dekorazioa eta bestelakoak.

Antolaketa-lanak amaitu ondoren, bost minutu inguru eman dizkiegu partaideei mahai gainean zeuden objektuak ikus zitzaten eta berehala trukeari ekin diogu. Partaideek uste baino gogotsuago hartu dute parte eta konturatzerako objektu gehienak trukatuak zeuden jada. Objektu gutxi gelditzen zirenean, gelditzen ziren horiek trukatzeko nahi bezala moldatzeko esan diegu eta azkenerako hiru objektu baino ez dira geratu. 14:00ak baino lehen trukea amaitutzat jo dugu eta taldekideok guztia jasotzeari ekin diogu. 

Amaitzean, taldekideok trukearen balorazioa egin dugu eta uste baino askoz ere hobeto irten dela ondorioztatu dugu. Oso pozik geratu gara egindako lanarekin eta etorkizunean horrelako ekintza gehiago egin ahal izateko lehen pausua eman dugula uste dugu.


Después de siete semanas de trabajo ha llegado el día del trueque.

Los compañeros del grupo hemos quedado a las 12:30 en el aulario para organizar el trueque que hemos llevado a cabo junto con la feria que ha organizado Bizilur. Antes de que llegaran los participantes hemos puesto las mesas para los objetos, hemos repasado la lista de los participantes y hemos decidido cómo íbamos a explicarles en qué consistía el trueque.IMG-20160426-WA0014

A la 13:00 han llegado los participantes y les hemos repartido cuatro pegatinas a cada uno con el número que les correspondía. Una de estas pegatinas se la han pegado en la ropa y las otras tres en los objetos que han traído para el trueque. Así han podido identificar a cada objeto con su dueño, ya que para conseguir el objeto que querían tenían que negociar con el dueño de éste. A continuación, hemos clasificado todos los objetos en cinco grupos: Ropa; complementos; videos, libros, CDs y videojuegos; decoración y otros.

Después de organizarlo todo, hemos dado cinco minutos a los participantes para que pudieran ver los objetos que estaban encima de la mesa y enseguida hemos dado comienzo al trueque. Los participantes han participado con mucho entusiasmo y casi sin darnos cuenta se han intercambiado la mayoría de los objetos. Cuando ya quedaban pocos objetos por cambiar, les hemos dicho que se arreglasen como quisieran para intercambiar esos objetos y al final solo han quedado tres de ellos. Antes de las 14:00 hemos dado el trueque por finalizado y hemos comenzado a recoger todo.

Al finalizar el servicio nos hemos juntado los compañeros del grupo para evaluar el trueque y hemos llegado a la conclusión de que todo ha salido mejor de lo que esperábamos. Hemos quedado muy satisfechos con nuestro trabajo y creemos que hemos dado el primer paso para poder organizar más actividades de este tipo en un futuro.