KONTAKTUA / CONTACTO

Zuzendaria / Dirección

Mari Jose Uranga Praktika eta Enplegarritasuneko Zuzendaria / Directora de Prácticas y Empleabilidad

Aholkularitza eta Harreman Instituzionalak / Asesoría y Relaciones Institucionales

Txelo Ruiz Vazquez Ikasleen eta enplegagarritasunaren arloko errektoreordea / Vicerrectora de  Estudiantes y Empleabilidad

Arlo Ekonomikoaren Kudeatzailea / Gestión del Área Económica

Marimar Martínez Corugeira – Berrikuntzaren, Gizarte Konpromezuaren eta Kulturgintzaren Arloko Errektoreordetzako Administraria / Administrativa del Vicerrectorado de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural

Idazkaritza Teknikoa / Oficina Técnica

Itsaso Izagirre Narbiza – IKD GAZtEko Bulego Teknikoa / Oficina Técnica de IKD GAZtE

e-Posta / Correo electrónico: ikdgazte@ehu.eus

Telefonoa / Teléfono: 943 01 84 22


Non gaude? / ¿Dónde estamos?

Campus Pabiloia / Pabellón Campus
Manuel de Lardizabal Ibilbidea / Paseo de Manuel de Lardizabal, 2
20018 Ibaeta, Donostia – San Sebastián

CV SDV SDFVDFVGDFV