ELKARTU

DSC00283

Somos una entidad no lucrativa declarada de utilidad pública que trabaja por la plena integración y participación social del colectivo de personas con discapacidad física.


Etekin asmorik gabeko elkarte bat gara, desgaitasun fisikoa daukaten pertsonen gizartean integratzea eta parte hartzea lortzeko lan egiten dugu.

Poster ELKARTU 2


ERRONKA: Denontzako irisgarria eta erabilgarria den herrigune bat sortu.

RETO: Crear una ciudad que sea accesible y útil para todos.


LEHEN PROTOTIPAKETA

Elkartuk proposatutako erronka kontuan izanda eta ideia ezberdinak proposatu ondoren, pentsatu dugu aldaketak egiten hasteko lehenengo pausua hiritarren sentsibilizazioa izan behar dela. Horretarako, ekitaldi bat egitea interesgarria izango zela iruditu zaigu, bertan hiritarrei erakusteko gutxitasun fisikoa duten pertsonek egunerokotasunean dituzten arazo eta zailtasunak.

Guk antolatutako ekintza honen helburu nagusia gizartea sentsibilizatzea izango da, modu dinamiko eta eraginkor batean. Honekin lortuko dugu, gurekin parte hartzen duen jendea egoera gogor honi buruz kontzientziatzea eta gutxitasun fisikoa duten pertsonek jasaten duten eguneroko mugak euren azalean sentitzea.

Egun bat aukeratuko dugu gurpildun aulkiekin kalera ateratzeko eta hiri honetako leku bisitatuenetan eta garrantzi handiena dutenetan kokatuko gara. Aukeratutako toki horietan, hainbat puntu egongo dira non gurbil aulkiekin ibiltzea ezinezkoa izango den.

Aurkeztutako boluntarioek parte hartzeko aukera ezberdinak izango dituzte, hau da, bakarrik edo bikote batekin. Bakarrik egin nahi duenak, hainbat oztopo gainditu beharko ditu, berarentzat ohikoak diren toki batzuetara iristeko. Bestalde, bikoteka parte hartu nahi dutenek, batek besteari eraman beharko dio gurpildun aulkian eserita, eta horren bitartez, konturatuko da zein zaila den inguruko jendearentzat egoera hori egunero bizitzea edo aurre egitea eta ez bakarrik bizitzen aulkian doan pertsonarentzat.

Beste alde batetik, egun horretan, sartzea ezinezkoa den lokal horietara gerturatuko gara bertako jabe eta langileak egoeraz konturatzeko eta kontzientzia hartzeko. Horretarako, legea hausten duten toki horietara joango gara eta esango diegu proiektu bat egiten ari garela eta beraien laguntza beharrezkoa dela. Onartzen badute, aulkian esertzeko aukera emango diegu eta beren lokalera sartzeko eskatu. Modu honetan, pertsona harro ez sentitzea espero dugu eta egoerak bere barnean hunkipena sortzea, izan ere, egoera hau egunero bizi beharra izaten dute pertsona batzuek. Honen ondoren, informazioa erraztuko diegu izango dituzten irabaziak kontuan hartzeko, arrapala txiki bat jarriz bakarrik.

Bukatzeko, pentsatu dugu pertsonei barnera iristea bada gure helburua, ezinbestekoa izango dela Elkartuko pertsona batek gurekin lan egitea egun garrantzitsu horretan, eta hortaz, bere eguneroko bizitza kontatzea, gertutasuna adieraz. Modu horretan, pentsatzen dugu gehiago sentsibilizatuko dugula hiritarra.


PRIMER PROTOTIPADO

Teniendo en cuenta el reto propuesto por Elkartu, después de plantearnos diferentes ideas, hemos pensado que la mejor manera para empezar a hacer cambios es sensibilizando a la ciudadanía. Por ello, hemos decidido que sería interesante hacer un evento en el cual enseñaríamos a la gente las dificultades que sufren una parte de la población y que muchas veces pasa desapercibido.

Nuestro objetivo al realizar este evento será sensibilizar de una manera que sea dinámica y a la vez fácil de llevar a cabo. Con esto conseguiremos que la gente que participe con nosotros se conciencie de la situación que viven las personas con discapacidad hoy en día y lo duro y difícil que puede llegar a ser su día a día.

Escogeremos un día para salir a la calle con varias sillas de ruedas y nos situaremos en los lugares más emblemáticos y más visitados por los habitantes de esta ciudad. En los distintos lugares que escojamos, habrá unos puntos donde la accesibilidad en silla de ruedas será imposible.

Los voluntarios tendrán diferentes maneras de participar con nosotros. Los que estén dispuestos a participar, podrán hacerlo individualmente o en pareja. El participante que escoja hacerlo solo, tendrá que superar distintas barreras para acceder a lugares comunes pero muy difíciles de llegar. Sin embargo, los que decidan hacerlo en pareja, uno de ellos tendrá que llevar al otro, y con eso vera que no solo es difícil para los que van en la silla de ruedas sino que también es complicado para los que están alrededor.

Por otro lado, durante ese día también intentaremos acceder a aquellos locales que no sean accesibles para que el propietario se conciencie y se dé cuenta de la situación de su local. Para esto, nos acercaremos a los locales que no cumplan la normativa y les diremos que estamos haciendo un proyecto y necesitamos su colaboración. Si lo aceptan les pediremos que se sienten en la silla y entren a su propio local. De esta manera, esperamos que la persona no se sienta orgullosa y que le impacte la situación, ya que, esto es normal para algunas personas.

Después de esto, les facilitaremos información sobre las ganancias que pueden llegar a conseguir haciendo distintos cambios, simplemente, poniendo una rampa para acceder al lugar.

Para terminar, hemos pensado que para impactar más a los ciudadanos sería imprescindible que alguna persona de Elkartu colabore en este día importante con nosotros y cuente su día a día, ya que, así conseguiremos llegar más hacia las personas.


BIGARREN PROTOTIPAKETA

Ezintasun fisikoa duten pertsonen berdintasunerako bidea eta eskubideen bereganatzea oinarri-oinarrian gizartearen kontzientziaziotik pasatzen dela uste dugu. Horregatik, gure helburua ez da soilik gizartea mugikortasun mugatua duten pertsonen egunerokotasuneko oztopo eta ezberdintasunak gutxitzeko konponbideen beharraz kontzientziatzea, baita guztiok hauen bizi kalitatea hobetzeko lagundu dezakegula ere.

Gizartea kausarekin sentsibilizatzeko ezinbestekoa da difusioa ahalik eta pertsona kopuru handienera zuzentzea. Sare-sozialak gaur egun jendearengana hurbiltzeko komunikazio bitartekari onenak dira, ondorioz, modu original eta erakargarri batean bideo bat burutzeak, helburu hau lortzen lagundu dezakeela uste dugu.

Lehendabizikoa eta garrantzitsuena, bideoan azaldu nahi dugunaren ideia garbi bat izatea da. Bi ideia orokor bururatu zaizkigu; batetik ezgaitasun fisikoa duen pertsona baten historian zentratutako bideoa, izan ere, arazoaren pertsonifikazioak jende gehiagoren arreta jaso dezake (erreala edo fikziozkoa) eta bestetik ekintza baten buru eta jendearen erreakzioak jasotzen dituen bideo bat sortzea.

Difusiorako bitartekariak sare-sozialak eta bideoen plataformak izango lirateke.

Atal teorikorako taldeko partaide bakoitzari rol bat esleitu diezaiokegu (kamara,  mikrofonoa, ekoizlea, zuzendaria…) eta bakoitzak kalitatezko bideo bat egitearen inguruko informazioa bilatu dezake, hain zuzen, bideo bat egitearen inguruko informazio praktiko asko dago.

Azkenik, gure proiektua egingarria eta ekonomikoa dela azpimarratu behar dugu, izan ere, grabaziorako ekipamendua bakarrik beharko genuke eta hau UPV/EHUko Ikus-entzunezko fakultateari eskatuko genioke.


SEGUNDO PROTOTIPADO

Los participantes de IKD gazte creemos que el camino a la igualdad y la obtención de derechos para las personas con discapacidad física pasa principalmente por la concienciación de la sociedad. Nuestro objetivo no solo es que la sociedad sea consciente de la necesidad de obtener soluciones para minimizar las diferencias u obstáculos que una persona con movilidad reducida pueda encontrarse en el día a día, sino también enseñar que todos podemos aportar para mejorar su calidad de vida.

La difusión a la mayor cantidad de personas posible es clave para conseguir una sociedad sensible con la causa. Las redes sociales son hoy en día el mejor medio de comunicación para llegar a la gente, por ello creemos que la realización de un video de una manera original y con gancho puede ayudarnos a conseguir este objetivo.

Lo primero y más importante es tener una idea clara de lo que queremos mostrar en el video. Hemos pensado dos posibles ideas globales, la primera estaría centrada en la historia de una persona con discapacidad física ya que creemos que la personificación del problema puede llegar a captar la atención de más gente (basada en una historia real o ficticia), mientras que la segunda sería la de realizar un evento y grabar las reacciones de la gente. El medio de difusión serían las redes sociales y plataformas de videos.

Para el apartado técnico podemos asignar un rol a cada componente del equipo (cámara, micrófono, productor, director…) y que cada uno busque información de cómo realizar un video de calidad ya que en la web hay mucha información práctica de cómo realizarlo.

Por último, destacar que puede ser un proyecto factible y económico ya que lo único que necesitaríamos es el equipo de grabación, para lo que habíamos pensado pedirlo prestado a la Facultad de Audiovisuales de la UPV/EHU.


ZER MODUZ GOAZ?

Bi gai ezberdineko bi prototipo banatu genituen: irisgarritasuna eta sentsibilizazioa. Bi gai hauetatik sentsibilizaziorantz jo genuen eta bi prototipo sortu genituen. Lehendabiziko prototipoa ezgaitasun fisikoa duten pertsonak egunero dituzten zailtasunak ezagutzeko zerbitzu bat zen eta bigarren prototipoa bideoa bat non modu komiko batean mundua ezgaitasun fisikorik ez duten pertsonei egokituta dagoela erakusten den. Azkenik, bi prototipoak biltzea erabaki genuen: zerbitzua egin eta al berean bideo bat grabatu.

¿QUÉ TAL VAMOS?

Dividimos los posibles prototipos en dos temas diferenciados: la accesibilidad y la sensibilización. De estos dos temas nos decantamos por la sensibilización e ideamos dos prototipos. El primero, un evento centrado en dar a conocer las dificultades del día a día a las que tienen que enfrentarse las personas discapacitadas y el segundo, un video mostrando de una manera cómica un mundo al revés en el que su totalidad está adaptado a las personas discapacitadas y no así a las no-discapacitadas. Finalmente decidimos unir un poco los dos prototipos: hacer el evento y a su vez realizar un video del mismo.

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.