Lehiaketaren oinarriak / Bases del concurso

LEHIAKETAREN OINARRIAK

KUBOKETA: KUBO MOREAREN BILA

Copia de Logo txuria (bektorizatua)

IKD GAZtE proiektuak KUBOKETA lehiaketaren I. edizioa aurkezten du. Lehiaketa Gipuzkoako Campuseko (UPV/EHU) zentro ezberdinetan gauzatuko da.

1. ZER DA KUBOKETA?

KUBOKETA IKD GAZtE proiektuak antolatutako lehiaketa da. Lehiaketaren helburu nagusia UPV/EHUko ikasleriaren parte-hartzea eta ekimen sena sare sozialen bitartez sustatzea da. Aldi berean, IKD GAZtE proiektua bera ezagutzera emateko xedea ere badu, ikasleria erdigunean jartzen duen egitasmoa delako, ikasleek ikasleentzako kudeatzen duten proiektua delako.

Lehiaketak Gipuzkoako Campuseko zentro ezberdinetan aurkituko den kubo morea aurkitzean, selfie bat ateratzean eta #IKDselfie HASHTAGaren bitartez sare sozialen bidez partekatzean datza.

2. PARTE-HARTZEKO BALDINTZAK

Lehiaketan parte-hartzeko, ondorengo baldintzak bete beharko dira:

 • 18 urte baino gehiago izatea.
 • UPV/EHUko Gipuzkoako Campuseko ikaslea izatea.
 • “JARRAITU BEHARREKO URRATSAK” atalean ezarritako pausoak jarraitzea.

3. PARTE-HARTZEKO BALDINTZAK

a) Kubo morea aurkitu

Bi egunetik behin kuboa Gipuzkoako Campuseko zentro ezberdinetatik bidaiatzen egongo da. Baliteke zorte kolpe bati esker aurkitzea edo zure kabuz bila joatea… Garrantzitsuena aurkitzea da!

b) Telefono mugikorra eskura eduki kuboarekin batera selfie bat ateratzeko eta sare sozialetan konpartitzeko.

Lehiaketak kuboarekin selfieak ateratzean datza (bakarkakoak nahiz taldekoak). Selfian parte-hartzaileak eta kuboa bera agertu beharko dira. Argazkiak Facebook, Twitter edo Instagramen argitaratu beharko dira.

 • Twitter: @ikdgazte kontua jarraitu eta #IKDselfie hashtaga erabili.
 • Facebook: IKD GAZtE kontua jarraitu eta argazkia igo kontua izendatuz.
 • Instagram: @ikd_gazte kontua jarraitu hashtag #IKDselfie hashtaga erabilita eta kontua argazkian etiketatu.

4. SARIAK

Ondorengo irizpideak kontutan hartuta, hiru sari banatuko dira parte-hartzaileen artean:

1) SELFIE ORIGINALENA: Asteburu pasa 2 pertsonentzako.

2) TALDEKO SELFIEA: SCAPE ROOM sarrerak (5 pertsonentzako gehienez). *Jende gehien biltzen dituen argazkiak eramango du saria.

3) SELFIE PARTE-HARTZAILEA – SORTEO BIDEZ: Talasoterapia eta afari bonoa La Perlan 2 pertsonentzat.

Sari guztiek IKD GAZtE LOTEA izango dute.

5. SELFIEA AURKEZTEKO EPEA

Lehiaketan parte-hartzeko epea 2016ko apirilaren 11an hasiko da eta 2016ko maiatzaren 12ra arte luzatuko da, IKD GAZtEk Barriola Aulategiaren azpian ospatuko duen hedakuntza egunean hain zuzen ere.

6. EBAZPENA

Epaimahai ondorengo pertsonez osatuta egongo da:

 •  Itziar Rekalde: SAE/HELAZeko Gipuzkoako Campuseko Koordinatzailea eta IKD GAZtE Proiektuko Zuzendaria.
 • IKD GAZtE Proiektuko Idazkaritza Teknikoa.
 • IKD GAZtE Proiektuko Talde Motoreko kideak.

Lehiaketa 2016ko maiatzaren 12an amaituko da. Ez dira data hori eta gero bidaliko diren selfiak onartuko. 2016ko maiatzaren 13an, ostiralean, sariak esleituko dira aurretik aipatutako irizpideen arabera eta irabazleak sare sozialetan argitatuko dira. Irabazleek astebeteko epea izango dute (2016ko maiatzak 20) proiektuko idazkaritza teknikoarekin harremanetan jarri eta saria jasotzeko.

7. KONTAKTUA

Emaila: gazte.ikd@gmail.com

Telefonoa: 943 01 83 95

943 01 84 22

Helbidea:  Campus Pabilioia (UPV/EHU)

Manuel de Lardizabal, 2

PK: 20018 – Ibaeta, Donostia (Gipuzkoa)


BASES DEL CONCURSO

KUBOKETA: EN BUSCA DEL CUBO MORADO

Copia de Logo txuria (bektorizatua)2

IKD GAZtE presenta la I. edición del Concurso KUBOKETA que se realizará en los diferentes centros que componen el Campus Universitario de Gipuzkoa (UPV/EHU).

1. ¿QUÉ ES KUBOKETA?

KUBOKETA es un concurso organizado por el proyecto IKD GAZtE cuyo principal objetivo es fomentar la participación y el sentido de la iniciativa del alumnado del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU a través de las redes sociales. A su vez, tiene el fin de dar a conocer el proyecto IKD GAZtE, ya que es una iniciativa que pone el foco en el alumnado, gestionado por y para estudiantes.

El concurso consiste en encontrar el cubo morado por los diferentes centro del Campus de Gipuzkoa, sacarse un selfie y compartirlo en las redes sociales con el HASHTAG-#IKDselfie.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Para participar en este concurso, se deben cumplir los siguientes requisitos:

 • Tener más de 18 años.
 • Ser estudiante del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU.
 • Seguir los pasos que aparecen en el apartado “PASOS A SEGUIR”.

3. PASOS A SEGUIR

a) ¡Encontrar el cubo!

El cubo irá rotando cada 2 o 3 días por los distintos centros que componen el Campus. Puede que te lo encuentres por suerte o que salgas en su busca… ¡lo importante es encontrarlo!

b) Tener a mano el teléfono móvil para sacarte un selfie con el cubo y publicarlo en las distintas redes sociales.

El concurso consiste en hacer un selfie (individual o grupal) donde se vean a las personas participantes y el cubo. La foto deberá publicarse en Facebook, Twitter o Instagram.

 • Twitter: Seguir la cuenta @ikdgazte y publicar la foto con el hashtag #IKDselfie.
 • Facebook: Seguir la cuenta IKD GAZtE y publicar la foto haciendo una mención a esta cuenta.
 • Instagram: Seguir la cuenta @ikd_gazte y publicar la foto con el hashtag #IKDselfie y etiquetando a esta cuenta.

4. PREMIOS

Tres son los premios que se repartirán en base a los siguientes criterios:

1) SELFIE MÁS ORIGINAL: Un fin de semana para 2 personas.

2) SELFIE GRUPAL: Entradas SCAPE ROOM (grupo de 5 personas máximo). *El premio se lo llevará la foto que más personas aparezcan.

 3) SELFIE PARTICIPATIVO – POR SORTEO: Bono talasoterapia y cena en La Perla para 2 personas.

Todos los premios incluyen un PACK de IKD GAZtE.

5.PLAZOS DE PRESENTACIÓN DEL SELFIE

El plazo para participar en el concurso empieza el día 11 de abril del 2016 y se prolonga hasta el día 12 de mayo del 2016, en nuestro día de difusión que se realizará en las inmediaciones del Aulario Barriola.

6. RESOLUCIÓN

El jurado estará compuesto por:

 • Itziar Rekalde: Coordinadora de SAE/HELAZ del Campus de Gipuzkoa y Directora del Proyecto IKD GAZtE.
 • Secretaría Técnica del proyecto IKD GAZtE.
 • Miembros del Equipo Motor de IKD GAZtE.

El concurso finalizará el día 12 de mayo del 2016. No se aceptarán los selfies enviados posteriores a esa fecha. El día 13 de mayo del 2016, viernes, se asignarán los premios en base a los criterios especificados anteriormente y se serán publicados en las redes sociales. Los/las ganadores/as tendrán una semana de plazo (20 de mayo del 2016) para ponerse en contacto con la secretaría del proyecto para venir a recoger sus premios.

7. CONTACTO

Email: gazte.ikd@gmail.com

Teléfono: 943 01 83 95

                    943 01 84 22

Dirección: Pabellón Campus (UPV/EHU)

                     Manuel de Lardizabal, 2

                     CP: 20018 – Ibaeta, Donostia (Gipuzkoa)

 

Advertisements